Klub přátel Boskovic

zapsaný spolek
cz   en   de

Kontakty a členská základna

Klub měl na konci roku 2015 128 členů, z toho 14 s bydlištěm v Praze a 27 mimo Boskovice. V roce 2015 jsme získali 4 nové členy a 2 členové zemřeli. Důvěrníky jsou Jaroslava Kovaříková, Oldřiška Sokolová, Jarmila Winklerová, Vlasta Procházková, Stanislav Živný.

Znak KPB

Vedení klubu

Členy výboru jsou Jarmila Winklerová (předsedkyně), Jaroslava Kovaříková, Ilja Melkus, Oldřiška Sokolová, Eva Čadová, Dana Henková a Stanislav Živný; revizní komisi tvoří Květa Mezerová, Eva Nečasová a Bohuslav Válka.

Kontakt:

Klub přátel Boskovic, zapsaný spolek

Jarmila Winklerová

Štefanikova 31

680 01 Boskovice

Tel.: 602 836 706

e-mail: jarmila.winklerova@gmail.com

Stránku připravila: © Eva Šmétková, říjen 2023