Klub přátel Boskovic

zapsaný spolek
cz   en   de

Akce pro děti a mládež

Pro boskovickou mládež pořádáme různé soutěže:

Jsou Boskovice opravdu zdravé město?

Tato otázka byla vybrána jako hlavní téma výtvarné soutěže pro žáky a studenty boskovických základních i středních škol. Soutěž byla vyhlášena v polovině února s uzávěrkou odevzdání soutěžních prací do 15. dubna 2009. Pro první tři místa ve všech čtyřech kategoriích byly připraveny věcné ceny a všichni účastníci obdrželi diplomy. Celkem se akce zúčastnilo 23 soutěžících ze Základní školy Sušilova, 21 soutěžících z Gymnázia Boskovice a 14 soutěžících ze Střední pedagogické školy v Boskovicích. Vyhodnocení soutěže a výstava nejlepších prací se uskutečnila 23. června 2009 v Galerii Otakara Kubína, kterou nám poskytl její majitel pan Josef Bařinka.

Malujeme s Kubínem

Na roky 2001 a 2002 jsme připravili výtvarnou soutěž zaměřenou k oslavám výročí narození boskovického rodáka Otakara Kubína pod názvem Malujeme s Kubínem. Soutěž byla určena pro žáky a studenty škol. Získali jsme na ni grant od OSF Praha. Vyhodnocení bylo provedeno v červnu 2002. Z nejlepších prací jsme uspořádali výstavu v galerii Otakara Kubína a otiskli v almanachu, vydaném k této příležitosti.

Komorní hudba a zpěv - Hudební odpoledne

Aula Gymnázia Boskovice, odpoledne 8. března 2000, 15.30 h, v hledišti asi 150 lidí, převážně mládež. Někteří mají v rukou noty, někteří hlídají hudební nástroje. Jedni jsou klidní, jiní mírně nervózní, ale všichni jsou zvědaví. Co uvidíme, uslyšíme?

A o co šlo? Klub přátel Boskovic společně s Gymnáziem Boskovice zorganizovali a předvedli přehlídku hudby a zpěvu, která je určena žákům a studentům na všech školách v Boskovicích. V tomto odpoledni už nešlo o soutěž, ale opravdu o přehlídku kde žáci i studenti předváděli to, co umějí, co se naučili a co je zjevně baví. Byl to zpěv, hra na klavír, flétnu, housle, ale i hudební kapela. Zájem o tuto akci byl opravdu velký, organizátoři byli velmi potěšeni účastí tolika mladých lidí. Ve 22 vystoupeních se vystřídalo celkem téměř 100 účinkujících. Všechna vystoupení byla velice pěkná, potlesku spoluúčinkujících, rodičů i učitelů bylo také hodně a závěrečné pohoštění a sdělování si dojmů potvrdilo, že hudba a zpěv vždy přinášejí dobrou náladu.

Přehlídka malých jevištních forem

Společně s Gymnáziem Boskovice jsme uspořádali dne 4. května 1999 Přehlídku malých jevištních forem základních a středních škol v Boskovicích.

V aule gymnázia se sešli vítězové školních kol a vybraní žáci, aby předvedli své výstupy nejen před svými vrstevníky, ale i před rodiči a hosty. Jednotlivá vystoupení byla předvedena s chutí a s mladistvým zápalem. Účinkující byli za své vystoupení odměněni pamětním listem a malým občerstvením, které poskytl starosta města, za což mu patří náš srdečný dík.

Další soutěže

  • publicistická Ze zápisníku mladého novináře (1998)
  • výtvarná Boskovice očima mladých výtvarníků (1997) katalog ve formátu PDF
  • literární Poklady staré truhly (1996)
Stránku připravila: © Eva Šmétková, leden 2013