Klub přátel Boskovic

zapsaný spolek
cz   en   de

Granty

Vzhledem k finanční náročnosti některých akcí je Klub nucen peníze shánět.

V roce 2015 Klub přátel Boskovic připravoval akce ke 20. výročí založení Klubu, což vyžadovalo větší finanční výdaje. Proto jsme požádali v rámci grantového systému MÚ Boskovice o příspěvek. Ten jsme dostali a mohli jsme tedy uskutečnit několik akcí k připomenutí tohoto výročí. Hlavními akcemi byla výstava, která připomněla uplynulých 20 let Klubu a vydání zvláštního osmistránkového čísla Vlastivědných listů Boskovicka. Kromě toho jsme ještě připravili slavnostní setkání členů Klubu i našich spolupracovníků a upomínkové předměty – medaile, keramické sošky, plakáty, pozvánky.

V letech 2011-2014 Klub obdržel od Městského úřadu Boskovice finanční příspěvek na vydávání Vlastivědných listů Boskovicka.

V roce 2012 byla vydána publikace Historie měšťanských domů na boskovickém náměstí.

V roce 2003 byl získán grant od Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 100 tis. Kč na vybudování pomníku O. Kubína. Ke stejnému účelu byl získán i příspěvek ve výši 100 tis. Kč od Města Boskovice.

Velmi kladně byl hodnocen přístup Nadace Veronica Brno, která nám nabídla ucházet se o grant na opravu a údržbu naučných stezek. Námi podaný projekt byl úspěšný a byl nám poskytnut grant ve výši 10 tis. Kč s termínem ukončení v listopadu 2004. Tím byla z největší části zajištěna oprava poškozených informačních tabulí.

Finanční podporu se podařilo získat na projekt víkendů akčního plánování "Obnovování židovského města".

Klub získal grant pražské nadace VIA na podporu občanských iniciativ. Grant byl určen především na vybudování naučné cesty boskovickým židovským městem, dále pak na krytí výloh spojených s vydáváním Vlastivědných listů a na zajištění měsíčního cyklu Hovory s... , diskusního pořadu na různá témata, jež zajímají obyvatele Boskovic.

Pro boskovickou mládež každoročně pořádá klub různé soutěže: literární Poklady staré truhly (1996), výtvarnou Boskovice očima mladých výtvarníků (1997), publicistickou Ze zápisníku mladého novináře (1998), divadelní Přehlídku malých jevištních forem žáků a studentů boskovických škol (1999), hudební Komorní hudba a zpěv (2000) a na roky 2001 a 2002 jsme připravili výtvarnou soutěž Malujeme s Kubínem k oslavám výročí narození boskovického rodáka Otakara Kubína (2003). Na všechny tyto soutěže jsme získali podporu grantových agentur.

Stránku připravila: © Eva Šmétková, červen 2016