cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Bláhová Naděžda

Bláhová Naděžda

operní pěvkyně
* 19. června 1964

Narodila se 19. června 1964. Studium na Gymnáziu v Boskovicích ukončila maturitou v roce 1983. I v době svých středoškolských studií pokračovala v návštěvě kurzů na lidové škole umění ve Svitávce (obory klavír a rytmika) a v Boskovicích (obor zpěv). Po maturitě na Gymnáziu absolvovala nástavbové studium na SPgŠ v Boskovicích. Vysokoškolské studium na AMU v Praze absolvovala v roce 1989 u národní umělkyně Jany Jonášové. To už byla ale od roku 1988 sólistkou Hudebního divadla v Brně. Od roku 1994 je sólistkou opery Národního divadla v Brně. Během angažmá v těchto souborech nastudovala řadu muzikálů, klasických operet i oper, např. Hello Dolly, Netopýr, Vídeňská krev, Orfeus v podsvětí, Hraběnka Marica, Země úsměvů, Kouzelná flétna, Tosca, Z mrtvého domu apod. Během angažmá v ND v Brně hostovala také na scénách v Itálii, Rakousku, Německu, Lucembursku a Japonsku.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023