cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Boháček Karel

Boháček Karel

voják, člen odboje
* 5. října 1896 Cetkovice
+ 18. března 1988

Narodil se 5. října 1896 v Cetkovicích. Jeho otec byl původně měšťan a barvíř v Boskovicích (dům na náměstí), rodina byla řeznická. Karel Boháček od svých 7 let žil v Boskovicích. Zde vychodil obecnou i měšťanskou školu a vyučil se krejčím. V roce 1915 byl odveden k vojsku a posléze poslán na italskou frontu. Jako prostý voják prožil v zákopech 3 roky. V říjnu 1918 se dostal do italského zajetí a přihlásil se do tak zvaného Československého dobrovolnického sboru v Itálii, se kterým se koncem března 1919 vrátil do vlasti.

Po návratu pracoval jako malozemědělec a příležitostně vypomáhal jako krejčovský dělník. Vstoupil do Čs. Strany národně socialistické a v roce 1937 nastoupil na místo okresního tajemníka v Hodoníně, kde působil do roku 1938, kdy byly politické strany rozpuštěny. Vrátil se do Boskovic a pracoval na malém hospodářství. Tehdy začala jeho činnost v ilegálním hnutí proti nacistickým okupantům. Již v  březnu 1939 uzavřel se stejně smýšlejícími spoluobčany slib bojovat ze všech sil proti okupaci a založil největší skupinu odboje v Boskovicích a okolí „Za svobodu“. Po atentátu na domov Hitlerjugend v Lamplotově hotelu v Letovicích v prosinci 1941 se podařilo Němcům celou skupinu odhalit a zatknout. Prošel mučírnami v Kounicových kolejích v Brně i vězněním. Jen zázrakem nebyl odsouzen k trestu smrti. Po návratu do Boskovic v květnu 1945 se opět stal tajemníkem obnovené národně socialistické strany. Na památku v odboji umučených spolubojovníků zasadil na Rovné v oblasti Horka ihned po válce lípu. Říká se jí „Lípa umučených“. Po únoru 1948 byl obviněn z rozšiřování letáků. Dlouhá léta se potom musel skrývat. Později byl zaměstnán jako topič v Minervě a stal se aktivním členem protifašistických bojovníků. Absolvoval mnoho přednášek a besed mezi dospělými i mládeží.

Zemřel 18. března. Byl jedním z největších bojovníků za svobodu a demokracii. Dokládal to svou účastí v prvním, druhém i třetím odboji.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023