cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Bránský Jaroslav

Bránský Jaroslav

pedagog, spisovatel
* 30. března 1928 Boskovice
+ 11. července 2017 Boskovice

Je to až neuvěřitelné, že jsme se dožili osmi křížků. Jaroslav Bránský se narodil 30. března 1928, pár zimních dní po mně. Naše životní cesty se mnohokrát za těch osmdesát let potkaly a zase rozešly. Jaroslav vychodil v Boskovicích obecnou školu a pak nastoupil na reálné gymnázium, kde maturoval v roce 1947. Jeho další studium jej zavedlo na filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde v roce 1951 získal aprobaci pro vyučování latiny, filozofie a občanské výchovy. O rok později pak dosáhl titulu doktor filozofie.

To jej však již čekala dvouletá vojenská základní služba. Po jejím ukončení nastoupil jako učitel na základní školu v Rázové u Bruntálu. Po roce učitelské služby nastoupil jako inspektor pro kulturu na okresní národní výbor v Bruntále, kde působil tři roky. Stále však jej to táhlo do rodných Boskovic, což se mu podařilo. Učil na základních školách v Benešově, Letovicích a v Boskovicích.

Při zaměstnání dálkově studoval na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci obor český jazyk a literatura. Od roku 1962 nastoupil jako profesor na boskovické gymnázium, kde působil až do roku 1998. Od té doby je v plném důchodu a veškerou svou energii věnuje psaní a historii.

Jaroslav Bránský se celý život věnoval kultuře a bádání v historii. Sám, již jako student na boskovickém gymnáziu hrál ve Stroupežnického Fidlovačce, později i režíroval. Více času však věnoval studiu historie, zejména boskovických židů. Výsledkem této práce je obsáhlá kniha Židé v Boskovicích, mapující historii židů od jejich příchodu do Boskovic. Tato tématika mu byla velice blízká, protože se narodil a celé své mládí žil v židovské čtvrti a měl mezi židovskými kluky mnoho kamarádů.

Jaroslav také překládal. Z francouzštiny poezii, ale hlavně z němčiny. Je to především celé dílo boskovického rodáka Hermana Ungara, židovského spisovatele německy píšícího. Zajímavý je překlad divadelní hry Altánek, kterou podle Bránského překladu nastudovalo pražské divadlo Ypsilon a hrálo po tři sezóny.

Neodmyslitelná od Jaroslava je i jeho činnost při organizování výstav obrazů. Zná se s mnoha významnými umělci a snažil se je získat pro vystavování jejich obrazů v Boskovicích. Byl by to velký výčet malířů, které s jejich obrazy představil v Boskovicích.

Jak jsem již uvedl na začátku, naše cesty boskovickou kulturou a děním ve městě se potkávaly a zase rozcházely. V počátcích to byla naše činnost ve Sdruženém klubu pracujících. Kde Jaroslav organizoval výstavy obrazů a pomáhal organizovat kulturně společenský život. Hlavní naše setkání bylo při zakládání Klubu přátel Boskovic. Jaroslav se stal jedním ze zakládajících členů a prvním předsedou. Klub v té době získal mnoho členů a postupně si získával postavení ve městě.

Setkávali jsme se také velmi často při jednáních kulturní komise městského úřadu, kde jsme se snažili ovlivnit kulturní dění ve městě.

Bylo to především zdraví, které Jaroslavu Bránskému omezovalo jeho aktivní činnost. Tu přenesl domů, k počítači a věnuje se pilně psaní knih. V posledním období je to zejména Historie rodu Ježků z Blanska a jako zatím poslední je to kniha Čtyři z Boskovic. Jde o osudy čtyř žen, které spojuje jméno Boskovice. První dvě pocházely z rodu pánů z Boskovic, další dvě v Boskovicích žily. S knihou Čtyři z Boskovic jste se mohli setkat na její prezentaci v zámeckém skleníku dne 29.3. 2008 v 15,30 hodin. A samozřejmě i s autorem.

Od autorovy osmdesátky uplynulo již mnoho let. Bylo ještě dále možné sledovat plodný život Jaroslava Bránského. Vždyť jubilant, i přes své zdravotní potíže, prožil další plodná léta a elánu měl na rozdávání.

PhDr. Jaroslav Bránský, první laureát Ceny města Boskovice za kulturu, zemřel v úterý 11. července 2017 ve věku 89 let. Čest jeho památce!

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023