cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Bušina Jiří

Bušina Jiří

ochotník, zakladatel KPB, kulturní pracovník
* 12. února 1928 Boskovice
+ 22. února 2022 Boskovice

V úterý 22. 2. 2022 zemřel člen Ochotnického divadla Boskovice a člen Klubu přátel Boskovic, pan Jiří Bušina.

Jiří Bušina se narodil 12. února 1928. Mezi boskovické ochotníky vstoupil v roce 1945 a od té doby mezi nimi působil celý svůj život. V roce 2013 pokřtil novou knihu „Boskovické divadlo II“, která mapuje ochotnické divadlo v Boskovicích v období od roku 1992 do roku 2013. Tím uzavřel soupis 150 leté historie ochotnického divadla v Boskovicích. Za práci pro ochotnické divadlo a rozvoj kultury v Boskovicích obdržel Medaili Františka Halase. V říjnu 1995 mu byl udělen Zlatý odznak Svazu českých divadelních ochotníků a v květnu 2002 Zlatý odznak Josefa Kajetána Tyla. K 80. narozeninám mu bylo předáno předsednictvem svazu Čestné uznání Václava Klimenta Klicpery a ocenění Zlatý Harlekýn.

Jiří Bušina byl také členem Klubu přátel Boskovic. V roce 2017 byl mezi nominovanými na Cenu města Boskovice za kulturu. Pan Jiří Bušina zemřel 22. 2. 2022. Čest jeho památce!

(z článku Ivany Pernicové z www.boskovice.cz)

Pro připomenutí jeden ze starších článků k osmdesátinám Jiřího Bušiny.

Před několika týdny, přesně 12. února oslavil své 80. narozeniny pan Jiří Bušina. Kdo jej zná, nemohl uvěřit, že je to pravda pravdoucí. Jiří Bušina, neúnavná hlavní páka Klubu přátel Boskovic, stále plný elánu, plný nápadů a plánů, co by se ještě dalo udělat pro Boskovice, pro zpříjemnění života občanů v našem městě a čím překvapit návštěvníky Boskovic.

Neboť Boskovice, které jsou jeho rodným městem, má velice rád. Ve dnech kolem data jeho narozenin k němu přišlo mnoho gratulantů z řad jeho přátel a známých s přáním hodně zdraví a hodně sil do dalších let. Jeho osmdesátka je také příležitost k tomu, abychom Jiřímu Bušinovi, my všichni, kteří si jeho práce velice vážíme, vyslovili velké poděkování za všechno, co pro Boskovice udělal a dosud dělá. A je opravdu za co děkovat.

Jiří Bušina - to je ochotnické divadlo. Od svých 17 roků se věnuje této činnosti, nejdříve jako osvětlovač, kulisák. Později jako řídící osoba celého kolektivu. Nikdo by nedokázal ani odhadnout, kolik času věnoval po svém zaměstnání Ochotnickému divadlu.O tom nás může přesvědčit i jeho vydaná kniha Historie Boskovického divadla, která potěšila mnoho lidí, kteří si ji koupili. A údaje uvedené v publikaci ještě dále doplňuje, sbírá další skutečnosti o divadle v Boskovicích. Nejvyšší ocenění ochotnických divadelníků Zlatým Harlekýnem, které dostal ke svým osmdesátinám je jistě velmi zaslouženým poděkováním za jeho celoživotní lásku a práci pro Ochotnické divadlo. Další velkou láskou Jiřího Bušiny jsou jeho rodné Boskovice. Byl jedním ze zakladatelů Klubu přátel Boskovic, ve výboru tohoto občanského sdružení je jednatelem. V Boskovicích snad není místečko, které by neviděl, nenavštívil a neznal jeho historii. Dějiny města, významní rodáci a významné osobnosti které v Boskovicích žily, události ve městě, které zavál prach času, to všechno dovede objevovat a připomínat. Velký podíl má na zřízení pamětních desek a na vybudování památníku malíře Otakara Kubína, které Klub přátel Boskovic věnoval občanům města. V současné době je to příprava na odhalení pamětní desky malíři našeho města Pavlu Bačovskému k jeho 110. výročí narození. A jsou i další akce, které mají stopy práce Jiřího Bušiny, na příklad Naučné stezky a zpřístupnění Mikve.

Čtyřikrát ročně vycházejí Vlastivědné listy. Vydává je Klub přátel Boskovic společně s Vlastivědným kroužkem KZMB. A kdo je čte, ví, že i na vydávání Vlastivědných listů má značný podíl náš oslavenec. Jeho zajímavé články jsou v každém čísle. Nemohu opomenout, kolika lidem udělal Jiří Bušina radost organizováním poznávacích zájezdů na různá místa v naší vlasti, organizováním zájezdů do Brněnských i Pražských divadel, výlety na různé výstavy mimo Boskovice. Kam všude se díky němu mnozí z nás podívali. Neboť každý neměl a nemá auto, aby si mohl výlet uskutečnit sám. Bez „Jirky Bušiny„ by se v Boskovicích neobešla žádná kulturní událost. Ať to byla výstava fotografií, malířů, a další podobné akce. Pokud akci sám neorganizoval, vždy se zapojil. A vždy s nadšením a elánem. Nikdy nečekal na díky, ani na odměnu.

Naopak, vždy skromný a jako by opodál sledoval, jak se o akci lidé zajímají, jak se jim líbí. A jeho okolí bralo jeho práci jako samozřejmost a neuvědomovali si celé roky, že se nám všem snaží zpříjemnit život, aby bylo kolem nás hezky. A přitom nikdy neříkal - já jsem udělal, ale řekl - my jsme udělali, čímž ocenil práci celého kolektivu.

Dodatečně jsme se dozvěděli, že s odstupem několika dní, slavila svoje narozeniny i manželka Jiřího Bušiny, paní Františka Bušinová. Víme, že pro ni nebylo nikdy snadné tolerovat věčnou nepřítomnost svého manžela doma. Přes všechny problémy, které veřejná činnost jejího manžela přinášela, nikdy mu nic nezakazovala. Díky si zaslouží i paní Bušinová, že byla trpělivá a tolerantní a velkou oporou svému manželovi v jeho práci pro veřejnost.

Do dalších let přejeme Vám, manželé Bušinovi, hodně zdraví, pohodu, a ať se Vám splní vše, co si sami přejete!

Šťastně dívejte se kolem sebe

uvidíte dobré lidi, kytky, nebe.

Když Vás stále bude těšit svět,

můžete se dožít i sta let !

Vaši práce vážíme si stále víc,

my všichni z Klubu přátel Boskovic.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023