cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Čápek Karel

Čápek Karel

vojín, odbojář
* 23. července 1892 Olešnice na Moravě
+ 30. září 1941 Brno

Narodil se 23. července 1892 v Olešnici na Moravě, vystudoval reálku v Novém Městě na Moravě, absolvoval abiturientský kurs na obchodní akademii a v roce 1913 přišel jako jednoroční dobrovolník k 14. zeměbraneckému pluku. Při vzplanutí 1. světové války v roce 1914 odešel jako aspirant na ruskou frontu, ale již v prosinci téhož roku přešel do ruského zajetí.

V srpnu 1916 byl Karel Čápek zařazen jako dělostřelec do záložní střelecké brigády v ruských legiích. S Hanáckým plukem prodělal mnoho tuhých bojů. V roce 1928 byl povýšen na podplukovníka a jmenován velitelem školy záložních důstojníků, aby vychovával naši mládež vojensky a k národnímu uvědomění.

V roce 1935 nastoupil odpovědné místo na ministerstvu národní obrany. V předvečer tragických událostí v lednu 1939 byl ustanoven velitelem pěšího pluku v Brně. Když čs. armáda pod tlakem osudu složila zbraně, volil Karel Čápek znovu boj za osvobození národa a státu. Vstoupil do odbojné skupiny „Obrana národa“ a odešel z Brna do rodné Olešnice, aby tam organizoval odboj. 30. října 1940 byl v Olešnici gestapem zatčen, odvlečen do Olomouce, pak do Kounicových kolejí v Brně. Trpěl velká mučení, ale nezradil. Nikdy nepřestal věřit ve spravedlnost a ve vítězství pravdy. Po jedenáctiměsíčním trýznění byl 30. září 1941 ve 14 hodin postaven před stanný soud. Statečně a se zaťatými pěstmi vyslechl ortel smrti. V 16 hodin 40 minut byl v Kounicových kolejích v Brně vyveden na popraviště pod sgrafitem svatého Václava a po dalších pěti minutách zastřelen.

Karel Čápek byl statečný muž v celém svém životě, byl vzorem důstojníka československé armády, hrdinou ruských legií, byl jedním z našich osvoboditelů.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023