cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Chlup Miloš

Chlup Miloš

kulturní pracovník, hudebník
* 1923
+ 2. prosince 2007 Boskovice

Za Milošem Chlupem

Poslední opona za životem Miloše Chlupa, významného pracovníka v kultuře se zavřela. Nikomu z nás, kteří jsme s ním prožívali celá desetiletí při organizování kulturních akcí v Boskovicích a kteří jsme ještě před několika málo týdny s ním debatovali o všem, co se boskovické kultůry týká se nechtělo věřit, že Milošovi nadešel jeho čas, aby nás a hlavně rodinu navždy, dne 2. prosince 2007 ve věku nedožitých 85 let opustil.

Velmi miloval hru na klavír, který jej provázel celým životem. Ale nejen klavír. Jeho zájmem bylo i ochotnické divadlo. Byl v roce 1945 spolu s dalšími divadelníky zakládajícím členem Městského ochotnického divadla. V ochotnickém divadle se věnoval hlavně hudebnímu doprovodu, dělal korepetora a sbormistra. Při uvedení hry Vlastenci rokoka v roce 1949 dirigoval divadelní orchestr.

Spolu s dalšími herci strávil mnoho večerů na zájezdech po obcích okresu s Kabaretem, aby rozdával radost a veselí. Bez jeho hudebního doprovodu a bez jeho obětavé práce pro divadlo jsme si činnost divadla nedovedli představit. Stejně záslužná byla i jeho činnost v Pěveckém sdboru Janáček i v Orchestrálním sdužení. Byl všude tam, kde bylo potřeba klavírního doprovodu. Dost špatně nesl, když mu nemoc v posledních letech znemožnila hrát na klavír. Nějaký čas se profesionálně věnoval kultuře jako odborný pracovník ve Sdruženém klubu pracujících. I zde dosahoval velmi dobrých výsledků a byl všemi uznávaným odborníkem.

Výčet jeho aktivit by mohl být ještě hodně dlouhý. Vzpomenu však již jen jeho aktivní práci ve štábu Filmového festivalu pracujících, kterým se Boskovice velice proslavily.

Bohužel, mohu o Milošovi Chlupovi psát jen v minulém čase. Přesto jsem přesvědčen, že je práce a činnost pro Boskovice nemůže být nikdy zapomenuta a že při další kulturní práci budou na něj všichni, kteří se s ním někdy setkali, vzpomínat.

Odešel, odkud není návratu. Přesto zůstává v našich myslích a vzpomínkách i nadále. Nikdy na něj nezapomeneme.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023