cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Dohnálek Josef

Dohnálek Josef

RNDr., pedagog, ředitel gymnázia
* 7. ledna 1935 Moutnice
+ 12. března 2005 Boskovice

Jedním z nejdéle sloužících pedagogů na Gymnáziu Boskovice byl Josef Dohnálek, který na škole prožil 37 let. 8 let jako učitel, 14 let jako zástupce ředitele a 15 let jako ředitel.

Narodil se 7. ledna 1935 v Moutnicích. O rok později se narodila jeho sestra Věra. Do Obecné školy nastoupil v září 1941 v Moutnicích, ale od roku 1946 do roku 1950 navštěvoval Měšťanskou školu v Těšanech.

Od září 1950 studoval na Pedagogickém Gymnasiu pro vzdělávání učitelů národních škol v Brně. Maturitní zkoušku na této škole absolvoval s vyznamenáním v červnu 1954.

Od září 1954 rok učil na osmileté střední škole na Ostravsku, v Dolní Lutyni. Od září 1955 začal studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci specializaci učitelství matematika-fyzika-základy elektrotechniky, kde v červnu 1959 složil státní závěrečnou zkoušku a získal diplom promovaný pedagog.

Po absolvování vysokoškolského studia ihned nastoupil na gymnázium do Boskovic.

V roce 1961 se oženil a v roce 1962 se jim narodil syn Jan, který ale bohužel na vrozenou srdeční vadu ještě téhož roku zemřel. V roce 1964 se narodil syn Jaroslav a v roce 1967 dcera Alena.

Od 1. srpna 1966 byl jmenován zástupcem ředitele tehdy Střední všeobecně vzdělávací školy v Boskovicích.

Ředitelem gymnázia byl jmenován k 1.září 1980 a byl jím až do 31. srpna 1995 kdy rozvázal pracovní poměr a odešel do důchodu. Ještě rok ale na gymnáziu vyučoval.

V roce 1982 vykonal na přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně státní rigorózní zkoušku ve studijním oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a získal titul RNDr.

Jako důchodce učil na několika školách v Boskovicích, nejvíce na Soukromé střední škole živnostenské. V letech 2000 - 2002 byl starostou Města Boskovice.

Jeho celoživotní láskou byla hudba. Byl vynikajícím klarinetistou a saxofon zvládal rovněž velice dobře. Není ani možné vyjmenovat všechna hudební tělesa a soubory, ve kterých působil.

Svou hudební cestu začal ihned po příchodu do Boskovic, kdy se stal členem nově vznikajícího symfonického orchestru. Zakládal ho tehdy František Hlaváček, který na Josefa Dohnálka vzpomíná: „Byl výborným klarinetistou, na kterého bylo stoprocentní spolehnutí, žádnou zkoušku nikdy nevynechal a na každé vystoupení byl vždy stoprocentně připraven. Po obnovení velké dechovky byl mezi prvními, kteří měli nevšední zájem o její oživení. A aby toho nebylo málo, zapojil se i do taneční hudby. Kdo si uvědomí, kolika oslav se v té době bylo zapotřebí zúčastnit, pochopí kolik práce a času této činnosti bylo třeba věnovat. Po odchodu do důchodu ještě řadu let hrál s Benešovskou „12“ Byl jedním z mála, který pro hudbu žil a který jí vlastně dával téměř všechen svůj volný čas.“

Dalším koníčkem byla zahrada a chov drobného zvířectva. Rád chodil, jak sám říkal „na plantáž“.

Miloval vnoučata a snažil se jim maximálně věnovat.

Zemřel 12. března 2005. Jeho odchod mnoho lidí zarmoutil, ale jeho studenti, kolegové a přátelé na něho nikdy nezapomenou.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019