cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Dokoupil Vilém

Dokoupil Vilém

pedagog, vládní rada
* 30. května 1852 Boskovice
+ 18. února 1927 Praha

Deset let působil jako ředitel průmyslové školy v Sedmihradské Bystřici.

V roce 1883 založil sochařsko-kamenickou školu v Hořicích a vedl ji 21 roků. Touto školou prošli např.Jan Štursa (1880-1925), Ladislav Šaloun ( 1870-1946 ), Otakar Kubín (1883 - 1969 ) a jiní.

V letech 1904 - 1912 pracoval Vilém Dokoupil na vídeňském ministerstvu veřejných prací jako inspektor průmyslového školství a zasloužil se například o sjednocení osnov, hmotnou podporu a vzdělávání učitelů aj.

V roce 1912 odešel do výslužby do Prahy, kde se po roce 1914 věnoval péči o zrakově postižené. Byl členem vedení Hradčanského ústavu slepců - ředitelem Ústavu pro nevidomé. Zasloužil se o slepecký tisk a vydával i časopisy .Přispíval také do Ottova slovníku naučného.

Za celoživotní organizátorskou a lidumilnou činnost získal mnoho ocenění od různých úřadů i spolků.

Ředitel hořické školy Vilém Dokoupil vypracoval např. návrh na pomník rakouského 1. praporu polních myslivců (Svíb). Je to obelisk z pískovce zdobený reliéfy vojenských odznaků. Byl věnován praporem a vysvěcen 3. července 1889.

Vilém Dokoupil přišel také s myšlenkou postavit monumentální vstupní bránu do nového hořického hřbitova. Záměrem jeho školy bylo zaměstnat oba studijní obory - sochařský i kamenický - a vytvořit dílo, které by město trvale obohatilo. Portál vznikal celkem 14 let - 1893 - 1907. Je vysoký 14,5 metru a je výsledkem práce studentů i profesorů školy.

Jedním ze studentů kameno-sochařské školy v Hořicích byl i mladý Otakar Kubín. A jak k tomu došlo? V roce 1898, kdy bylo Otakarovi Kubínovi 15 roků, měl na přání rodičů, nastoupit do Brna na Učitelský ústav. Jenže blízký rodinný přítel, bývalý spolužák Otakarovy matky, který viděl jak Otakar stále maluje, přemluvil jeho rodiče, aby ho raději nechali jít do Hořic na školu, kterou on založil a sám vede. Nakonec s tím rodiče souhlasili a Otakar s Vilémem Dokoupilem do Hořic odešel. Studoval tam dva roky a potom přešel na Akademii do Prahy.

Tolik tedy o spojení Viléma Dokoupila s Otakarem Kubínem, který se vlastně díky tomuto impulzu a rozhodnutí stal světovým malířem.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023