cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Fabiánek František

Fabiánek František

sochař, malíř, stavitel
* 14. října 1884, Boskovice
+ 3. prosince 1967, Brno

František Fabiánek se narodil 14. října 1884 v Boskovicích. Tam se také vyučil kameníkem a poté přešel na Kamenosochařskou školu v Hořicích. Po jejím absolvování se jako velmi talentovaný student stal, v letech 1905 – 1910, žákem profesora Josefa Václava Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze. Soukromě pak nějaký čas pobýval u významného francouzského sochaře Augusta Rodina v Paříži.

Převážnou část jeho díla tvoří monumentální plastika pro architekturu a drobná žánrová plastika, zvláště pomníků.

V Boskovicích je autorem budovy nynější Základní umělecké školy na Náměstí 9. května, kde také ve vstupní hale můžeme vidět jeho sochařskou výzdobu. Na ulici Lidické stojí funkcionalistická budova, tzv. „Marešova vila“, jejímž autorem je také právě František Fabiánek. V parčíku před touto budovou bývala jeho socha „Mateřství“. Byla však ukradena. A na budově Muzea Boskovicka se nachází bronzová deska připomínající Karla Absolona.

František Fabiánek žil a tvořil např. v Brně v Masarykově čtvrti. Pro kostel sv. Augustina v Masarykově čtvrti vytvořil 4 bronzové reliéfy svatých evangelistů na kazatelně. V sadech pod Špilberkem se nachází jeho pomník Pavla Křížkovského. V Brněnských Ivanovicích je jeho dílem pomník k uctění památky spoluobčanům, kteří padli v 1. světové válce. Pomník byl v minulosti sice zničen, ale v roce 1993 byl obnoven. Působil i v Jevíčku, kde se v sanatoriu v dětském pavilonu nachází jeho sochařská výzdoba. Pobýval také v Bílovicích nad Svitavou, kde uprostřed přírody nacházeli inspiraci i jiní malíři a sochaři. Pro několik budov v Hradci Králové, kde žil v letech 1911 – 1914, navrhl bohatou figurální výzdobu na portálu činžovního domu Františka Černého v Šafaříkově ulici, nebo skupinu karyatid na domě stavitele Novotného v blízkosti budovy filosofické fakulty. V roce 1924 se bez úspěchu přihlásil do soutěže na jezdeckou sochu Jana Žižky z níž však žádná socha vybrána nebyla. Ve Tvarožné vytvořil portrétní medailon na pomník místnímu faráři Václavu Kosmákovi. Vytvořil také bronzovou bustu na pomníku holešovského rodáka a účastníka protifašistického odboje Oldřicha Seilera. Fabiánkovy sochy a pomníky se nacházejí také např. v Karviné a Šumperku. Je autorem sochy sv. Václava, která je dominantou vrchu Kotouče u Štramberka a národního parku se sochami osobností, která byla odhalena v roce 1932. Po okupaci v roce 1939 byly zničeny české nápisy a pomník byl poškozen. V roce 1948 došlo k úplné devastaci tohoto díla, ze kterého zůstal jen kus kamenného podstavce. Věrnou kopii zhotovil sochař Jan Kozel a v roce 1994 byl pomník znovu odhalen a vysvěcen.

František Fabiánek zemřel 3. prosince 1967 v Brně.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019