cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Ferulík Alois ml.

Ferulík Alois ml.

redaktor, skladatel, historik, archeolog
* 18. května 1895 Sebranice
+ 8. května 1981

Narodil se 18. května 1895 v Sebranicích, ale od útlého dětství žil na Malé Hané. Hudba i krásné písemnictví zaujaly celou jeho mladistvou bytost již na boskovickém gymnáziu a později i na brněnském učitelském ústavu. Autorské a interpretační pokusy z té doby se staly Ferulíkovi předznamenáním jeho mnohotvárné pozdější osobnosti. Rozběh za vysokými ideály záhy však zabrzdil válečný požár první světové války, který přerval živou niť jeho ušlechtilých snah.

V mladém státě věnoval Ferulík mnoho času a svých sil Sokolu. Byl dlouhou řadu let jeho vzdělavatelem, hudebním autorem a župním redaktorem. Jím vedený Věstník Sokolské župy krále Jiřího byl řazen celostátně a patřil mezi nejlepší, a to zcela právem. Sokolství se stalo Ferulíkovi nástrojem obohacení národní kultury.

Alois Ferulík nalezl dostatek prostoru pro zájmy hudební, k nimž dospěl poznáním nejvlastnější podstaty umění vůbec. Napsal hudbu k šesti dětským divadelním hrám a k několika tělocvičným skladbám, skládal sbory a hudbu pro orchestr a pěvecké sbory, které založil a řídil. Nezastavil se ani před operou. Umělecká tvorba jej nikdy neizolovala od života, od prostého lidu malohanáckého venkova. Mezi válkami měla neobyčejný úspěch Ferulíkova divadelní režie, osvětové přednášky, činnost v sociální demokracii a posléze činnost literární.

Byl mu dán dar dlouhověkosti, ale v životě si vytrpěl svoje. Když prošel očistcem následků první světové války, zdálo se, že bude vyřazen ze života. Pouze jeho přísná životospráva a neutuchající aktivita jej zcela nevyřadil, když musel v roce 1950 předčasně odejít na odpočinek.

Z Ferulíka umělce se stal vědec, ale cele pokračoval v tvořivém životě. Archeologie, historie, botanika, geologie, geografie, filologie a další vědní obory se staly základními podmínkami životní existence, která tryskala z bohatých zdrojů tvořivého života. Celkem možno říci, že mnohostranné Ferulíkovo dílo lidi učilo vroucně milovat vlast a posilovalo v lidech touhu vybudovat život na zásadách rozumu a spravedlnosti.

Alois Ferulík zemřel pokojně 8. května 1981 ve věku 91 let, ale dál žije ve svém díle.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023