cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Funk Salomon

Funk Salomon

rabín
* 1867 Maďarsko
* 1928 Vídeň

Zástupce moravského zemského rabína

Narodil se v Maďarsku roku 1867. Získal doktorát z filozofie. V Boskovicích nastoupil 2. dubna 1894 při slavnostní bohoslužbě jako zástupce moravského zemského rabína. Za svého působení v Boskovicích rozvážně smiřoval rozpory mezi ortodoxními a pokrokovými židovskými tábory. Byl vědecky činný, publikoval časopisecky, v letech 1902 - 1908 uveřejnil své hlavní dílo „Die Juden in Babylonien 200 bis 500“ (Berlín). Obdržel čestné občanství židovské obce Roku 1915 odešel do Vídně, kde v roce 1928 zemřel.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023