cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Glotzmann Emil

Glotzmann Emil

učitel, organizátor kulturních akcí
* 3. března 1911 Úsobrno
+ 27. května 1963 Boskovice

Po studiích se stal učitelem na základní škole v Knínicích. Vedle všestranné činnosti na škole, se aktivně zapojil do Tělocvičné jednoty Sokol jako náčelník jednoty, byl divadelním ochotníkem a organizátorem společenského života v obci. Velmi se přičinilo dobudování sokolovny. Ve škole pak o její dostavbu a založení zahrady. Založil a vedl žákovský včelařský kroužek.

S pomocí žactva i dospělých vysadil u hřbitova višňový sad a sad třešní na terasách Kopců. Památný kopec Hájek osázel medonosnými dřevinami. Byl dobrým učitelem. S žáky školy a s občany uspořádal řadu besídek, akademií a divadelních představení.

Byl dobrovolným dárcem krve. Bohužel, při odběru krve utrpěl nešťastnou náhodou zranění, kterému 27. května 1963 podlehl. Jeho pohřeb se konal za účasti velkého počtu občané z Knínic i širokého okolí.

Je třeba připomenout, že při jeho obětavé práci mu byla nápomocna jeho manželka Helena. I ona byla iniciátorkou mnohých, především zdravotnicky zaměřených akcí v obci.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023