cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Hadlač Jiří

Hadlač Jiří

malíř
* 8. září 1927 Divín (Slovensko)
+ 15 srpen 1991 Brno

Narodil se v obci Divín na Slovensku a dětství prožil v kraji mezi Zvolenem a Lučencem. Po druhé světové válce se s rodiči přestěhoval do Velkých Opatovic. Již od svého raného dětství jej přitahovala příroda, a tak si u nás brzy oblíbil celý malohanácký kraj. Po středoškolských studiích nastoupil na Pedagogickou fakultu brněnské Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde studoval u věhlasných profesorů, na příklad Vincence Makovského. Po odchodu do Brna v šedesátých letech neztrácí s Velkými Opatovicemi kontakt. Jeho žena byla zdejší rodačka Zdena Neuerová a později, až do své smrti, trávil hodně času na vlastní chalupě ve Velkých Opatovicích.

Malíř Jiří Hadlač patří k výrazným osobnostem českého výtvarného umění. V jeho mnohotvárném díle, zahrnujícím grafiku, malbu, ilustrace, objekty i autorské knihy zaujímají významné místo jeho dřevoryty, vzniklé na konci padesátých a v průběhu šedesátých let.

Jeho výtvarnou tvorbu výrazně ovlivnila návštěva USA v roce 1964. V roce 1972 se stal docentem kresby a grafiky na Pedagogické fakultě UJEP a o sedm let později odešel do svobodného povolání. Věnoval se především malbě, grafice a knižním ilustracím. V posledních letech jeho života ho zaujala tvorba knižních vazeb a objektů - asambláží. Získal za ně řadu uznání doma i v zahraničí.

K nejznámějším obrazům patří jeho dřevoryt Nádraží ve Skalici (1957). V mnoha rodinách ve Velkých Opatovicích uvidíme obrazy Jiřího Hadlače. V roce 1958 vytvořil plakát k oslavám 650 let historie Velkých Opatovic. Při vstupu do Základní školy nás upoutá velký keramický reliéf s motivem slunce, vytvořený dle jeho návrhu a také jeho obrazy. I Městský úřad Velkých Opatovic je vyzdoben několika obrazy Mistra.

Malíře jsme si připomínali na výstavě s názvem GRIN (Galerie ryze inspiračních nápadů), kde byla vystavována známá i neznámá díla Jiřího Hadlače. Výstavu připravoval jeho syn s manželkou v jejich chalupě. Výstava přispívala nejen ke vzpomínce na Mistra, ale i k zviditelňování města, protože ji navštěvovalo mnoho osobností z celé republiky. Hadlačovo grafické dílo šedesátých let zůstává trvalou hodnotou našeho výtvarného umění druhé půle dvacátého století.

Jsme rádi, že jeho jméno je spjato i s našimi Velkými Opatovicemi.

Marie Pospíšilová
Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019