cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Hájek Tomáš

Hájek Tomáš

vlastenec, spisovatel
* 13. prosince 1823 Velké Opatovice
+ 10. října 1910 Kroměříž

Tomáš Hájek se narodil ve Velkých Opatovicích jako syn rolníka 13. prosince 1823. Od dětství měl rád knížky a hodně četl. V jeho četbě ho podporoval zvláště katecheta Josef Karter, pozdější kroměřížský kanovník.

Od roku 1934 studoval na hlavní škole v Olomouci, pak gymnázium v Moravské Třebové, kde jej hodně ovlivnil profesor Dionysius Nyvald v národním uvědomění. Pak na studiích filozofie v Olomouci na něj působili profesoři dr. Jan Helcelet a Alois Václav Šembera. Na dalších studiích v Olomouci a to bohosloví upřímný vlastenec Frant. Dvořák, pozdější ředitel semináře v Kroměříži. Když mu v tom čase zemřela matka, hodně se přimknul k příteli konseminaristovi Fabiánu Hoffmannovi z Vel. Újezda u Lipníka. S ním pak měl ve Velkém Újezdě primici. Pak působil na Valašsku, ale brzy odjel do Štýrska jako vychovatel rodině šlechtice Lazariniho. Po třech letech se na podzim roku 1856 vrátil do vlasti a stal se katechetou na nižší reálce v Uherském Hradišti. Při mileniových oslavách r. 1863 na Velehradě se zasloužil o jejich zdar. Pak byl farářem v Kuželově, roku 1865 v Kunovicích a od 24. 6. 1868 prvním farářem v Záhlinicích u Kroměříže, ve farnosti, o jejíž zřízení se zasloužil hlavně proslulý poslanec František Skopalík.

Roku 1896 odešel na odpočinek do Kroměříže. Věnoval se ještě psaní do tisku, ale očividně slábl. Navíc mu způsobil nepříjemnost v září 1908 jeden osmnáctiletý holičský pomocník. Jako fiktivní železničář mu donesl balík, že je v něm z arcibiskupství kalich a žádal o 100 korun na církevní fond. Hájek v první chvíli uvěřil, ale pak odnesl balík na policii. Tam po otevření krabice byly v trávě zabalené dva kameny. Pachatel dopaden nebyl.

I když písemná činnost Tomáše Hájka byla rozsáhlá - rád psal povídky z historie Moravy a napsal i trojdílný Všeobecný dějepis, přesto nepronikl do širšího a trvalejšího povědomí čtenářů. Těžce soutěžil s oblíbeným kukátkářem Václavem Kosmákem. I tak Tomáš Hájek zůstává příkladem upřímné a snaživé malohanáckém osobnosti.

Tomáš Hájek zemřel 10. října 1910.

Jaroslav Pinkava
Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023