cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Harnach Richard

Harnach Richard

veterinární lékař, pedagog, vědecký pracovník a publicista
* 30. března 1898 Boskovice
+ 28. října 1981 Brno

MVDr. Richard Harnach, DrSc., profesor na Vysoké škole veterinární v Brně, přednosta katedry mikrobiologie a imunologie, proděkan veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské a lesnickév Brně, dopisující člen Francouzské akademie veterinární v Paříži a řádný člen Polské akademie věd a umění v Krakově.

Narodil se 30. března 1898 v Boskovicích jako desáté dítě a měl 11 sourozenců. Od mládí velmi rád četl, hlavně historickou klasickou literaturu. V dospívání ho velmi ovlivňovali hlavně profesoři gymnázia, kteří své žáky nejen vyučovali, ale vštěpovali jim i lásku k historii, k přírodě a k půvabům jejich rodiště a jeho okolí. Na boskovickém gymnáziu maturoval v roce 1917.

Druhou osobností, která zřejmě definitivně nasměrovala Richardovu životní cestu, byl zvěrolékař Josef Pekař (1866 - 1948). Ten působil v Boskovicích asi od roku 1897 jako vrchní zvěrolékař. Praxi vykonával až do roku 1938. Richardovi umožnil, aby mohl pod jeho dohledem získávat své první zvěrolékařské zkušenosti ještě dříve, než studia zvěrolékařství zahájil.

Po absolvování vojenské služby začal v roce 1918 studovat veterinární medicínu na Karlově univerzitě v Praze, odkud později přešel na nově otevřenou Vysokou školu zvěrolékařskou v Brně. Veterinární diplom získal v roce 1923 a praxi zahájil jako terénní zvěrolékař v Boskovicích. Doktorský titul získal v roce 1924.

Koncem roku 1926 získal stipendium k pracovní stáži na Vysoké škole veterinární v Alfortu a na Pasteurově ústavu v Paříži, kde získal diplom koloniální veterinární medicíny. V roce 1931 se ujal přednáškové činnosti. V roce 1935 byl jmenován mimořádným profesorem a byl pověřen vedením Ústavu bakteriologie a sérologie.

Od roku 1945, jako řádný profesor, vedl doktor Harnach Ústav mikrobiologie a imunologie až do roku 1960, kdy byl nucen z vysoké školy odejít.

Po dobu 37 let svého působení na Vysoké škole veterinární plnil hlavně povinnosti vědeckého pracovníka, pedagoga a publicisty. Za celoživotní odbornou vědeckou činnost byla v roce 1956 udělena profesoru Harnachovi vědecká hodnost Doktora veterinárních věd.

Profesor Harnach byl až do své smrti neustále velmi aktivní. Zemřel 28. října 1981 a je pohřben v rodinné hrobce v Brně - Králově Poli.

Zpracováno podle publikace Historia Medicinae Veterinariae, kterou Veterinární a farmaceutická Univerzita v Brně vydala v roce 2008 u příležitost 110. výročí narození MVDr. Richarda Harnacha, DrSc.
Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023