cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Korec Josef

Korec Josef

řídící učitel, kronikář, muzejní pracovník
* 6. října 1883 Boskovice
+ 21. února 1968 Boskovice

Narodil se 6. října 1883 v Boskovicích v domě číslo 27 v Havlíčkově ulici. Otec byl tkadlec, řemeslo provozoval jako dělník. Když ruční výrobu zatlačily stroje a ustal skromný výdělek, rodiče se chopili malého hospodářství. Josef vychodil v Boskovicích obecnou školu a gymnázium. Po studiích na učitelském ústavu v Přívoze byl ustanoven podučitelem v Lipové od 1. září 1903. Učil i v Újezdě u Boskovic a v roce 1910 se stal učitelem na chlapecké obecné škole v Boskovicích, kde byl v roce 1926 jmenován řídícím učitelem. V této funkci působil až do roku 1939, kdy byl přeložen do výslužby na základě ministerského výnosu. Jako 56letý musel uvolnit místo mladším učitelům, kteří přišli do Boskovic z území Sudet zabraného Němci. V roce 1932 byl také jmenován ředitelem živnostenských škol pokračovacích, které se v té době zřizovaly. Protože budova obecné školy nevyhovovala a pokračovací škola neměla budovu žádnou, věnoval velké úsilí tomu, aby byly postaveny nové budovy těchto škol. To se mu u obecné školy společně s dalšími, zejména prof. Ludvíkem Vojtěchem a Františkem Lipkou, podařilo a docílili postavení dnešní školy na nám. 9. května.

Byl velmi činný i mimo školu. Zejména v péči o mládež, kde byl od roku 1932 předsedou Okresní péče o mládež. Velmi významná je také jeho činnost v Muzejním spolku, kde od roku 1932 byl jeho jednatelem.

Byl velmi dobrým znalcem nejen města, ale i kraje. Až do pozdního věku byl stále mezi těmi, kdo nezištně uchovávali památky po našich otcích.

Velmi významná je i jeho činnost kronikáře města v letech 1922 až 1958.

Zemřel 21. února 1968 v Boskovicích.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023