cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Krkavec František

Krkavec František

botanik
* 15. května 1922 Knínice
+ 7. ledna 1986

Za RNDr.Františkem Krkavcem

Jedním z význačných rodáků Malé Hané je RNDr. František Krkavec. Narodil se 15. května 1922 jako syn koláře v Knínicích. Maturitu složil na gymnaziu v Boskovicích a doktorát získal na Přírodovědecké fakultě v Brně. Už za studia přispíval fejetony o rodné obci i kraji do tehdejšího deníku Moravské noviny. Rovněž ve Vlastivědných listech Boskovicka uveřejnil řadu příspěvků o vztahu starších občanů k přírodě. Zdůrazňoval, jak důležité je vymanit se z hluku, uklidnit nervy, oživit mládí v přilehlých lesích Drahanské vrchoviny. Sledoval obrat doby v předmnichovské republice na poměrech života občanů na vesnici. Upozorňoval na skutečnost, že školní děti nemají na přírodu a její dění čas. Vzpomínám, jak s učitelem Aloisem Kameným u Červeného úvozu ukazoval okrouhlé jímky mrávkoleva a jak pouštěli jsme do nich mravence. Co to bylo zábavy z pozorování, jak mrávkolez kořistí svoji oběť v jamce.

Zvláště se věnoval krajovému názvosloví a botanickým jménům rostlin v kraji, které se postupně ztrácejí. Věnoval pozornost už téměř se nevyskytujících klonech vilímu - vědecky hamamelii, který rostl ve Vilímově koutě knínického katastru. Krásně kvetl, dobře rostl. Trháním do kytic však vyhynul. Totéž se stalo dříve hojně v naších lesích rostoucímu jalovci. Dnes jej lze nalézt jako vyjímečný keřík. Nelze pominout, že v povědomí našich krajanů se názvosloví ztrácí.

Krkavec poznával, že málo kdo ví, co je to za rostlinu Celníček, metlice, proselové lésti, višena, vopřátka, vobsaha, psi víno, viřď atd.

Je škoda, že jeho slovníček starých odrůd ovoce se nezachoval.Dobře popsal, žel nenamaloval odrůdy jablek: fontovni, hedvábky hobičke, cegánke. Také hrušky perkovsky, cvergle, medunke, dole. Ze švestek bělecke, špendlike, blome, marhole atd.

Jako odborník stal se ředitelem Arboreta Nový dvůr ve Štetbořicích u Opavy a pracoval ve vedení Slezského muzea v Opavě. Areál o výměře 24 ha doplnil o stovky cizokrajných dřevin.

Vzpomínám na mnohé exkurse našeho kraje, kde návštěvníky zaujal poctivou prací o naší vlastivědě.

RNDr. František Krkavec zemřel zhoubnou nemocí ve věku 63 roků dne 7. ledna 1986. Byl oceněn mnohými vyznamenáními. U příležitosti jeho nedožitých osmdesátých narozenin vzpomínáme jeho záslužné životní činnosti na poli vlastivědy.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023