cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Kysilka František

Kysilka František

hudebník, dirigent, sbormistr
* 25. května 1909 Předhradí u Chrudimi
+ 26. května 1986 Boskovice

100. výročí narození Františka Kysilky.

František Kysilka se nezapomenutelně zapsal do historie sborového zpěvu v Boskovicích. Narodil se 25. května 1909 v Předhradí na okrese Chrudim. Vystudoval učitelský ústav v Kroměříži a v Brně, kde maturoval v roce 1928. Od roku 1928 vyučoval na Těšínsku, od roku 1938 v Kunštátě a v letech 1948 až 1972 byl ředitelem zvláštní školy internátní - v Boskovicích známé jako vychovatelna.

Od mládí se věnoval hře na housle a klavír. Soukromě studoval u profesora Z. Blažka a J. Bartoše. Od roku 1935 do roku 1983 byl členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, kde získal sbormistrovské zkušenosti u J. Śoupala. Fr. Kysilka vynikal mimořádným hlasovým fondem - basem, muzikálností a výborným sluchem. Byl činným ve výboru PSMU. S tímto souborem absolvoval zájezdy téměř po celé Evropě.

Sám byl také činný jako dirigent a sbormistr. V roce 1951 převzal v Boskovicích vedení mužského a o pět let později i ženského a smíšeného sboru Janáček, které vedl až doroku 1982. Nacvičil stovky sborů a provedl mnoho koncertů nejen v Boskovicích , ale i v širokém okolí. Zasloužil se o navázání družby pěveckého sboru Janáček s pěveckým sborem Lumír, ZK Králopolské strojírny Brno. Tato spolupráce umožnila provádět společně stěžejní sbory Smetanovy, Dvořákovy a dalších skladatelů. Pro sbor upravoval lidové písně.

František Kysilka byl člověk napohled obyčejný, prostý a nadmíru skromný ke své osobě, ale neúnavný, mimořádně náročný a zodpovědný ke členům sboru a práci, kterou ve spolupráci s nimi tvořil. Za svoji činnost ve školství obdržel titul "Vzorný učitel", za činnost v kultuře mnoho ocenění a uznání místních i okresních orgánů, Medaili Františka Halase a diplom zasloužilý člen PSMU.

Zemřel 26. května 1986. Jeho odchodem ztratila boskovická kultura a především sborový zpěv významného vedoucího a organizátora. Na jeho základech pokračuje pěvecký sbor Janáček dál v rozvíjení sborovéhoí zpěvu v Boskovicích.

Všichni, kteří jsme měli tu vzácnou možnost s ním spolupracovat, na něho velmi rádi a často vzpomínáme.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023