cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Lipka František

Lipka František

sběratel památek, spoluzakladatel muzea
* 2. srpna 1863 Boskovice
+ 24. prosince 1917 Boskovice

Narodil se v Boskovicích 2. srpna 1863. Již od mládí měl zálibu v historických a uměleckých památkách, objevil řadu starožitností a obohatil jimi nezištně boskovické muzeum. Jako výbornému fotoamatéru a kreslíři vděčíme za zachycení mizejících památek obrazem. Jako autor vynikal velmi dobrou stylizací a zajímavosti vyprávění. Pro živost vyprávění zapomeneme , že čteme odbornou literaturu. Lipkovy příspěvky jsou uloženy hlavně v „Sedláčkových hradech“, v časopise Vlastivědného muzejního spolku v Olomouci, v Památkách archeologických, v Časopisu přátel starožitností českých, v Pravěku a jinde.

Spolu se svým přítelem, městským lékařem MUDr. Karlem Snětinou založil František Lipka boskovické muzeum. Spolu také objevili galské kultury na Starém Hradisku v roce 1912, o němž uveřejnil studii v Časopise moravského zemského muzea s názvem Staré Hradisko - galské oppidum na Moravě.

Na valné hromadě muzejního spolku byl zvolen místopředsedou, přitom v tomto spolku a jeho výboru pracoval jako člen již od roku 1905. Zemřel 24. prosince 1917 v Boskovicích.

140 let od narození PhMr. Františka Lipky

František Lipka se narodil 2.srpna 1863 v Boskovicích. Již od svého mládí měl zálibu v historii a uměleckých památkách. Byl to velmi vzácný člověk, výborný fotoamatér a kreslíř. Mnohé historické památky zachytil na obrazech i fotografiích. Napsal velkou řadu prací, zabývajících se historií Boskovic. V roce 1905 se stal jedním ze zakládajích členů Muzejního spolku v Boskovicích, kde byl jedním z nejaktivnějším členem. Společně s MUDr. Snětinou se podílel na prozkoumání hrazeného keltského města na Starém Hradisku. Společně s ním uveřejnili studii v Časopise moravského zemského muzea v Brně s názvem Staré Hradisko - gallské opidium na Moravě (1912). Kromě toho sám Frant. Lipka napsal mnoho prací, zabývajících se historií . Z nich uvádíme jen některé: Kostely v Boskovicích (1906), Památky archivní a místní ( 1902), Sídliště pod Lipníky u Boskovic a kultura lidu popelnicových polí typu slezského (1908), Starobylé kameny náhrobní na Boskovicku ( 1909), Názvy ulic, budov, tratí atd. v Boskovicích (1908), Popelnicové pole u Velkých Opatovic (1903), Průvodce Boskovicemi (1904), Příspěvky k dějinám městečka Svitávky (1904), Z pamětní knihy města Boskovic (1892) a řadu dalších. Tyto příspěvky byly uveřejňovány v Časopise vlastivědného muzejního spolku v Olomouci, v Památkách archeologických, v Časopisu přátel starožitností českých, v Pravěku a dalších.

Této vědecké práci se věnoval až do své smrti 27. prosince 1917.

Dodnes jsou platná jeho moudrá slova, která přednesl v zahajovací řeči na ustavující schůzi muzejního spolku.“ Minulost je třeba znát. Minulost musí studovat ten, kdo chce vidět perspektivy budoucnosti“.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023