cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Peša Zdeněk

Peša Zdeněk

starosta
* 12. června 1963 Boskovice

Narodil se 12. června 1963. Na Gymnáziu v Boskovicích studoval v letech 1977–1981, kdy odmaturoval. Ve studiích pokračoval na Pedagogické fakultě UJEP (nyní MU) v Brně v letech 1981–1985.

V roce 1989 na základě státní rigorózní zkoušky získal titul PaedDr. Od roku 1994 absolvoval dvouleté specializační magisterské studium v oboru speciální pedagogika na Filosofické fakultě MU v Brně. Vedle publikační činnosti v oboru vlastivědných historických prací z regionu v roce 1993 je autorem prvních regionálních učebnic pro vlastivědu a prvouku 1. stupně ZŠ. Od roku 1994 je recenzentem učebnic pro ZŠ. Spolupracuje s MŠMT ČR.

V letech 1985–1994 byl Zdeněk Peša učitelem na Základní škole v Olešnici. Od roku 1994 byl starostou Olešnice. Za jeho starostování Olešnice získala titul „Vesnice roku 1999“ a 3. prosince 1999 byla povýšena na město.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023