cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Pilnáček Josef

Pilnáček Josef

historik, vlastivědec
* 9. února 1883  Černá Hora
+ 21. prosince 1952 Vídeň

Narodil se 9. února 1883 v Černé Hoře v rodině řezníka. Po nižším gymnáziu v Brně absolvoval vyšší hospodářskou školu v Přerově. Do praxe však nenastoupil. Po jednoroční prezenční službě v roce 1902 se z něj stal aktivní důstojník u vozatajstva a dosáhl hodnosti rytmistra. Po první světové válce pro nemoc odešel na odpočinek. Usadil se ve Vídni, kde působil v krajanských spolcích a věnoval se historickému bádání zejména genealogii a heraldice, ale i obecně dějinám rodného kraje.

Výsledkem jeho dlouholetého samostatného studia bylo jeho stěžejní dílo Staromoravští rodové, v němž shromáždil obdivuhodné množství látky týkající se moravských šlechtických rodů. Obdobně připravil k vydání i pojednání o slezských rodech, k publikování však došlo až po jeho smrti. Samostatně pak vydal nákladem Alfonse Mensdorff – Pouilly Rodokmen pánů z Bozkovic.

Josef Pilnáček, po tom, co zpracoval Paměti městyse Černá Hora a Paměti města Blanska, měl v úmyslu zpracovat i Paměti města Boskovic. Požádal tedy v roce 1926 městskou radu Boskovic o možnost paměti připravit a vydat. Rada si nechala udělat odborný posudek na Pilnáčkovo dosavadní dílo od Františka Volína, profesora boskovického gymnázia. Posudek byl velmi kladný, oceňoval množství materiálu ze všech oblastí života a doporučil Paměti vydat. Po téměř ročním jednání nakonec městská rada Boskovic od zamýšleného vydání Pamětí odstoupila.

K novému navázání kontaktů mezi Pilnáčkem a městskou radou v Boskovicích došlo až v roce 1947, patrně z iniciativy tehdejšího předsedy Místního národního výboru v Boskovicích Jaroslava Chaloupky. Tehdy začalo další kolo projednávání, ale než mohla být dohoda uzavřena, došlo ke změně politických poměrů. Nový předseda MNV Rudolf Musil předložil Pilnáčkovu nabídku s novými i dřívějšími podklady k posouzení Místní radě osvětové. Ta se v roce 1948 usnesla Pilnáčkovu nabídku nedoporučit. Snad proto, že měla obavy, že by v Pamětech byly i dějiny boskovických šlechtických rodů, zatímco město by potřebovalo spíše „zachytit život a osudy boskovických předků“. Rada MNV tedy Pilnáčkovi sdělila, že vzhledem k důležitějším úkolům s výstavbou města v rámci pětiletého plánu se usnesla jeho záležitost odložit na dobu pozdější.

K dohodě tedy mezi boskovickými zastupiteli a Josefem Pilnáčkem o vydání Pamětí města Boskovic nedošlo. Lze toho litovat dvojnásob, neboť ke zpracování historie města nedošlo ani později.

Josef Pilnáček zemřel po dlouhé a těžké srdeční nemoci 21. prosince 1952 ve Vídni. Pochován je na evangelickém hřbitově ve Vídni-Simmeringu.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023