cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Rabinowicz-Kwasnik Oskar Kurt

Rabinowicz-Kwasnik Oskar Kurt

spisovatel, propagátor sionismu
* 13. října 1902 Aspern (Vídeň)
+ 1969

105 let od narození

Narodil se v Aspern (dnešní část Vídně) 13. října 1902 jako syn Judy L. Rabinowicze -Kwasnika. Od roku 1906 žil v Boskovicích, kde maturoval na gymnaziu roku 1922. Studoval na univerzitách v Brně a Praze, později se zabýval obchodem se zlatými a stříbrnými pruty („bullion broker“). Účastnil se sionistického hnutí a po roce 1933 byl předsedou Čs.výboru pro bojkot nacistického Německa. Po německé okupaci Prahy stěží uprchl do Anglie. Žil převážně v Londýně, kde se podílel na židovském dění jako člen rady Židovské univerzity a Židovské historické společnosti (Jewisch Historical Society). Byl ředitelem Anglo-Federal Banking Cerporation (1946 - 1956). Roku 1956 se usadil v USA, kde působil v Židovském teologickém semináři a v Jewish Publication Society of America. Jeho publikační činnost je velmi bohatá. Roku 1931 mu vyšla stať „Wolf Eibenschitz“ v brněnském „Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei“ ( číslo 4)V pražském období vydal „ Einleitung in di Probleme des rituellen Schlachtens“ (1937), otcův spis „Makor Niftah“ (1938). Za pobytu v Anglii pak následovala celá řada spisů.

Zemřel roku 1969. Svou bohatou knihovnu odkázal Národní a univerzitní knihovně v Jeruzalémě.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023