cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Sedlák Vlastimil

Sedlák Vlastimil

sběratel
* 20. dubna 1927  Borotín
+ 10. srpna 2003

Narodil se 20. dubna 1927 v Borotíně v rodině drobného zemědělce - zahradníka. Po absolvování průmyslové školy strojnické v Brně nastoupil zaměstnání v Lukavických strojírnách u Zábřehu. Po zapracování a získání praxe přešel do závodu v Litovli.

Mimo svou pracovní profesi měl nepřeberné množství zájmů a koníčků. Hodně se věnoval družstevní výstavbě rodinných domů. Velmi aktivně se věnoval historii jak církevní tak lokální. Ve svém bádání zůstal věren svému rodnému kraji - Malé Hané, kam se často vracel. Měl zde mnoho přátel se kterými se navštěvoval Publikoval v mnoha časopisech a byl pravidelným přispívatelem našich Vlastivědných listů. Zpracovával studie týkající se historie venkova. Z dalších zájmů je třeba vzpomenout fotografování, sbírání různých historických materiálů, přírodní léčitelství a mnoho dalších zájmů.

V rodině měl dobré zázemí pro svoje zájmy. Jeho vzorem, kromě rodičů, byl Jan Hus, J. A. Komenský, Karel Havlíček a zejména T. G. Masaryk. Měl velmi dobrý vztah k lidem. Dovedl velmi dobře zaznamenat jejich snažení, úspěchy i těžkosti napsat o nich do tisku. Z každého jeho příspěvku vanul vždy vřelý vztah ke svému rodnému kraji a jeho lidu.

Kolem jeho šedesátky prodělal mozkovou příhodu, která jej na určitý čas vyřadila z aktivní činnosti. Svoji snahou překonal tyto nesnáze a i přes určité potíže pustil se znovu do práce a pokračoval ve své zájmové činnosti. Dokladem toho je celá řada jeho příspěvků v tisku. Překonal i to, že v roce 1997, kdy město Litovel postihly rozsáhlé záplavy a on v zatopeném domě přišel o velké množství svých sbírek.

V poslední době připravoval studii o mlýnech v obci Borotín. Tuto práci však již nedokončil, zůstala rozepsaná v psacím stroji. Zemřel 10. srpna 2003 a jeho odchodem zůstala po něm velká mezera mezi vlastivědnými pracovníky.

Josef Filip
Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019