cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Šembera Alois Vojtěch

Šembera Alois Vojtěch

filolog, spisovatel
* 21. března 1807 Vysoké Mýto
+ 22. března 1882 Vídeň

Moravský buditel A. V. Šembera, český filolog a literární historik se narodil ve Vysokém Mýtě 21. března 1807. V době, kdy byl zaměstnán v Brně na magistrátu se jeho zájem obracel nejdříve do nejbližšího brněnského okolí, kam vycházel se svými kolegy z magistrátu. Později konal pravidelné potulky Moravou, na nichž si všímal nejen památek literárních a stavitelských, ale i dialektu a kroje. Z těchto cest vznikla po čase veliká díla - Mapa moravská a Základové dialektologie. Z jeho zájezdů vznikla po čase veliká monografie Historie pánů z Boskowic hradu Bozkowa w Moravě, vysázená roku 1836 u knihtiskaře Rudolfa Röhlera v Brně. Šembera v ní vylíčil historii jednoho z nejvýznačnějších moravských rodů, jeho zásluhy o šíření vzdělanosti. Popsal i historii prvotního sídla rodu hradu Boskovic i dějiny panství a města. Podnět k napsání této knihy je ojedinělým případem v literární historii.

Když se Šembera představil roku 1830 při vstupu do magistrátní praxe svým kolegům, začali jej titulovat „pán z Boskovic“, podle Jana Šembery, posledního boskovického pána, jímž tento rod roku 1597 vymřel. A. V. Šembera se chtěl poučit o tomto svém jmenovci a při své důkladnosti se zahloubal do dějin pánů z Boskovic tak, že vznikla monografie.

Roku 1870 vydal tuto knihu ve Vídni podruhé na základě nových spolehlivějších pramenů. Také již neužívá pro hrad název Bozkow, ale Boskovice. Město Boskovice se mu odvděčilo roku 1873 čestným občanstvím ze jeho zájem a vztah. Listina o jeho udělení zní takto:

Obecní zastupitelstvo města Boskovic jmenovalo v sezení dne 14. června 1873 Blahorozeného Pana Aloisia Vojtěcha Šemberu, c.k. univ. profesora a ministeriálního sekretáře ve Vídni, jakožto spisovatele Pánů z Boskovic a muže svou dlouholetou činností učitelskou a pracemi literárními a probuzení sebevědomí národního a vzdělání lidu na Moravě a zejména město Boskovice velezasloužilého, svým čestným měšťanem.

Tato slova nebyla jen pouhou zdvořilostní formou, což nejlépe dokazuje názor univ. prof. dr. Zdeňka Nejedlého, který o Šemberovi napsal:

Byl to jeden z prvních mužů národa, stavěný mezi nejpřednější buditele obnoveného národního života. České Vídně pak byl od smrti Kolárovy největší ozdobou a pýchou.

Šembera poděkoval městské radě přípisem ze dne 26. října 1873 v němž mimo jiné píše:

Neniť města na Moravě, kteréž by mne od mladosti mé tak k sobě vábilo, jako Boskovice, svým položením, a svou historií nad jiná města vynikající, jež jsem za tou příčinou již roku 1830 a potom r. 1833, 1836, a 1837 se zvláštním zalíbením navštívil. Toť bylo i podnětem ku složení spisu o pánech z Boskovic a popsání jejich památného sídla“.

Tento organizátor národního života prokázal ve své době i velikou odvahu, když vystoupil proti pravosti „Rukopisu zelenohorského“. Universitní profesor Alois Vojtěch Šembera zemřel ve Vídni 22. března 1882. Na jeho počest byla v Boskovicích nazvána ulice.

Vladimír Polák - Literární místopis okresu Blansko
Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019