cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Sic Emil

Sic Emil

vlastivědný pracovník, písmák
* 1910 Cetkovice
+ 29. července 1998

Dne 29. července 1998 zemřel náhle a nečekaně cetkovický rodák, pan Emil Sic. Odešel obětavý, nezištný a svědomitý písmák a vlastivědný pracovník Malé Hané.

Obohatil historii nejen svých rodných Cetkovice, ale celé střední části malé Hané. Napsal řadu vlastivědných článků, pověstí a básniček do různých časopisů . Jen do velkoopatovického věstníku „Malé Hané“, později do „Organizačních zpráv“ historicko-vlastivědného kroužku Velkých Opatovic napsal 38 článků a 6 básniček v malohanáckém nářečí, za což mu zvláště děkuji.

Z článků bych alespoň uvedl: O povinnostech vedoucích pohostinské provozovny na šebetovském panství za doby Marie Terezie - Matyáš Moravský, knihtiskař prvotisků - Česká krev za cizí zájmy - Legionář Josef Nechuta a další.

V poslední době jsem od Emila Sice dostal strojopisný chronologický seznam událostí obce Cetkovice. K tomuto seznamu je přiložen seznam archivních fondů a kronik, ze kterých byly tyto události čerpány. Dostal jsem také několik článků v nářečí , kterých si velmi vážím.

Přítel Emil Sic, pokud mohl, tak se zúčastňoval všech našich vlastivědných konferencí ve Velkých Opatovicích. Za jeho lásku k historii a jeho soustředěné bohaté záznamy ze širokého okolí mu patří velký dík.

Kéž si občané Cetkovice váží této záslužné práce pana Emila Sice a snaží se ji zachovat pro příští generace. Tak uspořádané historické události své obce má málokterá, i větší obec našeho okresu.

František Kouřil
Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023