cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Slovák Alois

Slovák Alois

kněz, historik
* 1. 8. 1859 Boskovice
+ 23. 3. 1930 Brno

Alois Slovák byl synem Eduarda Slováka, majitele kožešnické firmy v Brněnské ulici (dnešní Komenského ul.), a Marie roz. Randulové, dcery předního boskovického měšťana. Dětství prožil v Boskovicích, navštěvoval zde obecnou školu, poté studoval na Slovanském gymnáziu v Brně, kde byli jeho učiteli mj. František Bartoš, historik Václav Royt a Antonín Vašek, otec básníka Petra Bezruče. Zde maturoval 5. července 1878 s vyznamenáním a po studiu teologie v brněnském bohosloveckém ústavu byl 10. září 1882 vysvěcen na kněze.

Krátce byl kaplanem v Ivančicích a v Brně u sv. Petra a Pavla, později působil jako pedagog, nejdéle na české reálce v Brně, a kazatel v jezuitském kostele a oboje toto jeho působení vedlo posluchače k národnímu uvědomění, svými kázáními si získal velké a pozorné publikum.

Přiveden svým zájmem o historii k dějinám brněnského okolí a zvláště o bitvu tří císařů u Slavkova inicioval stavbu památníku – Mohyly míru na Prateckém kopci. Ke své motivaci řekl: „Nezúčastnil jsem se... akce na postavení mohyly na slavkovském bojišti, abych oslavoval památku velikého Francouze Napoleona, před kterým se ovšem skláním, ale protože chtěl jsem zejména, aby mohyla ta byla mohylou míru a lásky, aby připomínala lidstvu hrůzu válek.“

Alois Slovák byl pochován na boskovickém hřbitově u kostelíka Všech svatých, dnes zrušeném, jeho náhrobek zde zůstal zachovaný.

Jeho životopisec napsal: „Slovák se ... stal důstojným pokračovatelem jiného boskovického rodáka Petra Bílky. Vlastenec, lidumil a humanista přesvědčením byl nejlepším vychovatelem svých žáků, kteří v něm měli příklad, oporu i vzor.“

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023