cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Šrot Jan

Šrot Jan

profesor, badatel, archeolog
* 26. února 1911  Boskovice
+ ???

Narodil se 26. února 1911 v Boskovicích v učitelské rodině. V mládí miloval nejvíce hudbu a umění a v tomto oboru byl nejvíce podporován jeho rodinou. Ale později při studiu na gymnáziu v Boskovicích působením mnohých profesorů, ale hlavně prof. Richardem Wolfem, u něj zvítězilo potřebné vlastenectví a vysoký zájem o přírodu ve všech jejích oblastech. Proto také po gymnáziu vystudoval brněnskou univerzitu a již před válkou si doplnil vzdělání na univerzitě v Oxfordu, po válce v Liverpoolu. Plným svým srdcem studoval historii, přírodní vědy, zeměpis a jazyky. Oženil se do Prostějova a zde také započal svou dlouholetou pedagogickou činnost. Nejdříve učil na reálném gymnáziu, ale z politických důvodů v 60. letech odešel a učil na obchodní akademii až do odchodu do důchodu. I když učil hlavně jazyky, němčinu a angličtinu, přesto lásce k přírodním vědám a řešením jejich otázek věnoval po celý život svůj veškerý volný čas. K této celoživotní lásce vedl i svoje studenty. Rád je bral na svoje výzkumy, terénní práci i popis a třídění materiálů. Utvářel jejich náhled na přírodu a její výjimečnost a krásu. Touto mimoškolní vlastivědnou činnosti ovlivnil stovky svých studentů, naučil je systematicky, důsledně a samostatně pracovat.

Profesor Šrot byl dlouhodobě činný i autorsky. Psal do odborných časopisů, okresního i celostátního tisku. Při svém bádání v jeskyních i při archeologických nálezech si užil mnoho tvrdé fyzické práce. Na Keltskou kulturu a v dokladech prvopočátků osídlování je uznávaným odborníkem. Rozluštil také mnoho problémů či nejasností, se kterými si mnohdy nevěděli rady naši přední vědci a odborníci. Jeho celoživotní dílo mělo velký význam v povědomí odborníků i obyvatel na Boskovicku i Prostějovsku, protože ukazoval na bohatost minulosti této oblasti.

Profesor Šrot předal poměrně vzácný fotografický i sbírkový materiál, včetně jeho poznámek z výzkumů, ke zpracování do muzeí v Boskovicích a Prostějově. Z části těchto materiálů je na gymnáziu v Boskovicích stálá výstavka.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023