cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Strnad Martin

Strnad Martin

sportovec a pedagog
* 8. září 1914 Brno

Narodil se 8. září 1914 v Brně. Studoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, obor chemie a tělesná výchova. Studia ukončil v roce 1938, ale doktorát získal až po osvobození, kdy byly znovu otevřeny vysoké školy. Začátkem října 1939 nastoupil jako zatímní profesor na Reálné gymnázium v Boskovicích a začal se plně věnovat mládeži a sportu – košíkové, lehké atletice, hokeji, lyžování, sportovní gymnastice a plavání, ať už na Gymnáziu nebo v A. C. Velen Boskovice. Svými vlastními sportovními výkony ve všech jmenovaných oblastech dokázal přitáhnout mladé lidi ze všech vrstev obyvatel města i okolí a stal se nejpopulárnější osobností své doby mezi sportovci v celém kraji. Na Gymnáziu v Boskovicích učil deset let, takže ovlivnil svým příkladem velké množství svých studentů. Z Boskovic odešel profesor Martin Strnad v roce 1949. Přesto se po letech velmi rád na své bývalé působiště vrací a při oslavách Gymnázia se vždy setkává s mnoha svými bývalými studenty a přáteli. Nezapomenutelným zážitkem byla jeho aktivní účast při utkání v košíkové mezi starými gardami Gymnázia a A. C. Velen Boskovice při oslavách výročí založení školy v roce 1995.

U příležitosti stého výročí založení boskovického Gymnázia Městské zastupitelstvo udělilo RNDr. Martinu Strnadovi Čestné občanství města Boskovic.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019