cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Sumbal Jaroslav

Sumbal Jaroslav

kardiolog
* 5. srpna 1890  Bořitov
+ 27. prosince 1948  Bratislava

Jaroslav Sumbal se narodil 5. srpna 1890 v Bořitově. Jeho studia na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze přerušila 1. světová válka, ruské zajetí a činnost v čs. legiích. Teprve po návratu v roce 1919 mohl promovat a již na podzim téhož roku odešel na právě založenou Univerzitu Komenského do Bratislavy, kde úspěšně působil téměř třicet let. Slovensko mu přirostlo k srdci a už je neopustil. Stal se asistentem na Interní klinice lékařské fakulty a v letech 1923 až 1924 absolvoval studijní pobyt na kardiologii v Londýně. Po návratu se výhradně věnoval kardiologii. Vychoval celou řadu významných odborníků a stal se zakladatelem slovenské kardiologie, která se po osvobození v roce 1945 vypracovala na vysokou úroveň nejen v rámci Československa, ale i v mezinárodním měřítku. Byl autorem mnoha studií a článků u nás i v zahraničních odborných časopisech. Za svoje vědecké zásluhy se stal i členem Učené společnosti Šafaříkovy a později členem Slovenské učené společnosti. Ve školním roce 1938/39 byl děkanem Lékařské fakulty.

Jako jeden z mála českých profesorů mohl zůstat v letech 1939- 1945 na Slovensku a nemusel odejít do Čech. Stáhl se ale z veřejného života a věnoval se jen práci na klinice.

Prof. MUDr. Jaroslav Sumbal zemřel po dlouhé a těžké nemoci 27. prosince 1948 v Bratislavě. Po posledním rozloučení na fakultě byl převezen do rodného Bořitova, kde byl za velké účasti veřejnosti a rodáků pochován.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019