cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Svěrák Karel

Svěrák Karel

lékař, vědec, vlastenec, odbojář
* 22. října 1889 Boskovice
+ 24. října 1942 popraven v Mauthausenu

65. výročí úmrtí

MUDr. Karel Svěrák patří právem mezi významné osobnosti Boskovic. Bohužel již dnes málo kdo ví, kdo byl, a proč byl nacisty s celou rodinou odsouzen a 24. října 1942 popraven.

Za okupace byl MUDr. Svěrák jedním z vedoucích činitelů zdravotně sociální péče. Lékaři i jiní činitelé se na něj obraceli, aby chránil české ústavy před německými zábory a rozkrádáním.

Jeho nesmlouvavý postoj vůči německým okupantům byl příčinou katastrofy, která potkala nejen jej, ale i celou jeho rodinu. Dne 29.12.1941 seskočila na naše území skupina parašutistů, která měla za úkol provést atentát na říšského protektora R. Heidrycha. V prvním období se jejich ukrývání ujali zaměstnanci Červeného kříže a další občané až do atentátu dne 27.5.1942.

Parašutisté se nemohli k vůli prozrazení zdržovat delší dobu na jednom místě. Domovní prohlídky němců byly stále četnější. Místoředitel okresní nemocenské pojišťovny v Brně se obrátil na MUDr. Svěráka a požádal ho, aby jej doporučil některým církevním hodnostářům, se kterými byl ve styku. Svěrák mu doporučil kanovníka kapituly svatovítské a předpokládal, že by se úkryt mohl najít v některém klášteře. Ten však tuto prosbu odmítl s oddůvodněním, že mu to jako knězi nedovolují ani církevní, ani světské zákony.

Vypomohl však biskup pravoslavné církve Gorazd, který rozhodl o úkrytu parašutistů v prostorách pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze.

Celá akce však byla prozrazena. Další průběh pak byl neobyčejně rychlý a pro její účastníky katastrofální. Postupně byli všichni pozatýkáni a v průběhu měsíce června byla celá rodina Svěrákova uvězněna na Pankráci.

MUDr. Svěrák odolal na Pankráci krutým výslechům a svým neohroženým postojem zabránil dalšímu zatýkání. Zvláštní komise z Berlína, která prováděla vyšetřování atentátu vynesla dne 3.září 1942 rozsudek - trest smrti. Všech 070 osob, zatčených v této souvislosti pak bylo staným soudem odsouzeno také k trestu smrti. Celá Svěrákova rodina byla odvezena do Terezína a odtud do Mauthausenu, kde byli všichni 24. října 1942 popraveni. Karel Svěrák prý musel přihlížet popravě celé rodiny.

Vědecká činost MUDr. Karla Svěráka byla velmi obsáhlá. Jeho osobním cílem bylo vybudování velké moderní, zařízené nemocnice v jeho rodišti - Boskovicích, která by vyhovovala potřebám tohoto kraje.

Vzpomínka na tohoto boskovského rodáka a vlastence by neměla být pouze historickou vzpomínkou, ale pobídkou dnešní generaci ke zvýšení činnosti pro město i republiku.

Na památku MUDr. Karla Svěráka byla pojmenována ulice ve které stával domek ve kterém se narodil. A na něm umístěna pamětní deska, která jej připúomínala. Při zbourání domku byla odevzdána na městský úřad. Nové instalace se však již nedočkasla.

Také zasedací síň v nemocnici, jeíž stavby se nedočkal, byla pojmenována jeho jménem. Ale ani to již dnes není skutečností.

Přesto je třeba si připomenout jeho jméno a jeho čin. Jeho příklad statečnosti nechť je příkladem pro nás pro všechny.

Stránku připravili Eva Šmétková a Tomáš Pitner, prosinec 2014