cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Totušek Jaroslav

Totušek Jaroslav

učitel, organizátor
* 12. července 1906 Rovečné
+ 5. listopadu 1994 Brno

Narodil se 12. července 1906 v Rovečném. Dětství prožil ve Víru - Žlebích, kde jeho otec byl učitelem na jednotřídní škole. Sám se rozhodl pro učitelskou dráhu. Studoval na Reálném gymnáziu v Novém městě na Moravě. Jako učitel matematiky a kreslení působil nejprve v Olešnici, kde se v roce 1932 oženil. Za války se se dvěma syny přestěhovali do Protivanova, kde koncem války podporoval partyzány a spolu s místními občany pomáhal se starat o zraněného ruského parašutistu. Pak přibyly dvě dcery, dvojčata.

V poválečných letech se rodina přestěhovala do Boskovic, tehdy okresního města, kde se Jaroslav Totušek nadšeně věnoval osvětové a vlastivědné práci. Na čas své milované učitelské povolání vyměnil za práci osvětového inspektora. V roce 1967 ovdověl. Protože jeho rodinné zázemí bylo plné lásky a porozumění, těžko se s novou situací vyrovnával. V roce 1974 se nakonec ještě jednou oženil s paní Emilkou Alexovou, která mu na deset let učinila jeho pustý domov znovu milým. Bohužel, roku 1984 umírá a zde se teprve ukázalo, jak je dobré, má-li člověk ještě jiné své lásky a koníčky. Neutuchající celoživotní cestovatelská vášeň pomohla překonat osobní zármutky.

Zvláště v té době organizuje na školách a později s důchodci zájezdy a vlastivědné vycházky, vždy zaměřené k poznávání krás a historie naší vlasti a přírody. A to až do doby, kdy odchází z Boskovic v roce 1991 ke své dceři do Vysokého Mýta.

O rok později je již natrvalo, až do své smrti dne 5.11.1994 v lékařské péči v Brně.

Byl veselý, skromný a lidský. Ctil vzdělanost a ušlechtilé zájmy. Kolem sebe vždy rozséval nezdolný optimismus a dobrou náladu. Boskovická vlastivěda v něm ztratila obětavého pracovníka a organizátora.

Zpracováno podle Mgr.Jaromíra Kabátka k Totuškovým osmdesátinám
Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023