cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Veselá Božena

Veselá Božena

sběratelka národopisných věcí
* 1900 Kořenec
+ 1992 Letovice

Zapomínání je propadlištěm, v němž se nenávratně ztrácí mnoho cenných odkazů minulých generací, ačkoliv některé z nich mají ještě co říci i dnešku. Naštěstí se takřka v každé obci čas od času objevují lidé, kteří mají schopnost rozeznat cenné tradice z oblasti hmotné i duchovní kultury a společenského života.

Takovou osobností byla v obci Kořenec téměř po celé století Božka Veselá.

Takřka po celý život byla iniciátorkou kulturního života obce a vynikající pamětnicí všeho co sama prožívala, co prožívali její blízcí a spoluobčané a také toho, co od předchozích generací donesly vzpomínky. O tom všem psala. A když zeslábl zrak a zkalil se docela, začala o tom vyprávět. Třeba jen tak, těm co měli zájem. Ale také pro noviny, rozhlas, národopiscům. Většina vyprávění je zaznamenána na magnetických páscích. Knižně vydala obec spolu s okresem půvabné vyprávění o životě obce v průběhu roku – Celý rok (Blansko 1989). Řada nahrávek čeká na zpracování. Například historie domů a rodů v obci, vyprávění o vlastním životě, o kořeneckém kroji apod. Zpracování není nijak snadné. Božka hovořila dialektem. Hezky a srozumitelně. Avšak čtení v něm je obtížné a pro čtenáře těžko srozumitelné. Mistrem přepisu byl její bratr, odborný učitel Vladimír Veselý, který například vyprávění Celý rok převedl do srozumitelné češtiny, ale dovedl zachovat jedinečný spád vyprávění a půvab hovorových vazeb.

Velkou pozornost věnovala Božka Veselá kořeneckému kroji, ale také ochotnickému divadlu. Nezapomenutelnými se stala pásma hudby, zpěvu a poezie z doby nacistické okupace, které realizovala s Jiřím Pelikánem, který se v obci skrýval před gestapem pod jménem Bohumil Paroulek. Hrály se i zakázané vlastenecké hry, samozřejmě ohlášen byl název her povolených. Bylo to riziko, ale rozhodující bylo posílit národní uvědomění a odpor proti nacistické nadvládě.

Takovým lidem jako byla Božka Veselá patří právem poděkování. Trvale musíme uchovat jejich památku. Proto byla usnesením obecního zastupitelstva Božena Veselá zařazena mezi ty, kteří se nejvíce zasloužili o obec a její zásluhy připomenout v Kořeneckém muzeu.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023