cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Vích František

Vích František

divadelní ochotník
* 27. ledna 1912 Jenišovice u Chrudimi
+ 1991 Šebetov

90 let od narození

František Vích se narodil 27. ledna 1912 v obci Jenišovice na Chrudimsku. Po ukončení měšťanské školy v Chroustovicích odchází na Moravu, do Valašského Meziříčí, kde studuje na Pilařské a dřevařské střední škole. Po jejím absolvování nastupuje svoje první místo na pile Čachnov u Skutče ve východních Čechách. Zde však působí jen krátce, znovu se vrací na Moravu a nastupuje nauvolněné místo technického úřadníka na pile v Šebetově. Šebetov se mu stal novým domovem. V roce 1939 se zde oženil a založil rodinu. Zde žil, až do své smrti v roce 1991.

Po příchodu do Šebetova se zapojil do kulturního dění v obci. Za druhé světové války organizuje ochotnické divadelní představení - sám také hraje. Ujal se i provozu místního kina. Po válce zůstává až do roku 1975 jeho vedoucím. Jeho zásluhou bylo roku 1969 v Šebetově vybudováno širokoúhlé kino.

Ve složitém politickém období padesátých let pod tlakem politické situace a dosazeného dělnického ředitele je zbaven funkce vedoucího šebetovské pily a musí pod nátlakem a hrozbou odejít v roce 1951 do národního podniku Minerva Boskovice do výroby jako dělník. Zde je zaměstnán celých 20 roků, až do odchodu do starobního důchodu v roce 1972.

Celý jeho život je spojen s veřejně prospěšnou prací nejen v obci, ale i v Boskovicích. Nezahálí ani v důchodu. Téměř 4 0 roků vedl místní pobočku Československé státní spořitelny v Šebetově.Od roku 1973 až do své smrti zastává funkci knihovníka v Místní lidové knihovně, která je pod jeho vedením nově vybudovaná. Byl předsedou svazu zahrádkářů v Šebetově.

Jeho životním koníčkem byla historie. Proto se velmi aktivně zapojil do Vlastivědného kroužku SKP v Boskovicích, kde společně s Jaroslavem Chaloupkou a dalšími organizoval pravidelné přednášky a besedy, kterých se zůčastňovalo přes 50 členů z Boskovic i okolí. Úzce spolupracoval s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, i s ostatními vlastivědnými kroužky jižní Moravy. Byl také spolutvůrcem a zakladatelem vydávání Vlastivědných listů Boskovicka, vycházejících v letech 1968 až 1972. Jeho příkladná práce pro rozvoj kultury a vlastivědy v našem regionu byla oceněna udělením pamětní medaile Františka Halase, kterou převzal 7. listopadu 1991. Svých 80. narozenin se však již nedočkal. Zemřel 12. prosince 1991.

Vzpomínáme-li 90. výročí narození Františka Vícha, ovědomujeme si, kolik obětavé práce vykonal pro vlastivědu Malé Hané a pro celý náš region. Kolik času a úsilí věnoval spolu s ostatními tomuto svému koníčku, který však byl prospěšný všem. Nám, jeho následovníkům je jeho elán trvalým příkladem.

Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023