cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Vostřebalová-Fischerová Vlasta

Vostřebalová-Fischerová Vlasta

malířka
* 22. února 1898 Boskovice
+ 5. prosince 1963 Praha

Vlasta Vostřebalová se narodila 22. února 1898 v Boskovicích v domě s lékárnou „U černého orla“ na náměstí. Rodina Vostřebalová se brzy poté odstěhovala do Prahy, kde díky podnikavosti pana lékárníka brzy zbohatli na výrobě mastí. Ale z Vlasty vyrostla černá ovce rodiny. Proti vůli rodičů vystudovala jako jedna z prvních žen u nás na pražské Akademii, roku 1919 vystoupila z církve římsko-katolické, roku 1921 vstoupila do KSČ. Rozešla se nadobro se svou rodinou a šla energicky za svými životními cíli. Po studijním pobytu v Paříži a krátkém nezdařeném manželství s básníkem Otakarem Fišerem, které ji dalo jediné dítě, syna Jana Otakara, stáhla se do společenské izolace. Zejména za okupace usiluje o bezpečí svého syna, kterého chce uchránit před rasovými norimberskými zákony.

Její snahy o opětovnou uměleckou činnost po osvobození ji nepřinesly umělecký úspěch, a tak její smrt roku 1963 prošla bez ohlasu v umělecké a odborné veřejnosti.

Za svého života vystavovala jen dvakrát a to v r. 1925 a 1934 a výtvarná kritika ocenila hlavně její kresby, které jsou spjaty se sociálním uměním 20. let, portréty starců a stařen se stopami bídy ve tvářích, chudé, proletářské děti z předměstí, ztracené existence z polosvěta - žebráky, pijany, lidi z okraje společnosti.

Vedle těchto melancholických a mnohdy drsných výjevů a portrétů, které tvoří hlavní jádro její tvorby, poutají pozornost její kresby z Jadranu, zátiší, dětské motivy i motivy jejího osobního, často až tragicky vypjatého života.

Malba Vlasty Vostřebalová je tvarově jednoduchá, prostá a barevně střídmá. Kresby vynikají jemností, citlivostí a citovostí. Vostřebalová byla znovu objevena až po smrti výstavami v Berlíně (1968) a v Praze (1971). K definitivnímu a trvalému vzkříšení jejího uměleckého odkazu přispěly i výstavy v Boskovicích v roce 1978 a 1988, které byly organizovány s pomocí jejího syna, Jana Otakara Fišera. Bohužel, k zamýšlené výstavě k nedožitým stým narozeninám jeho matky již nedošlo, neboť se tohoto roku její syn nedožil.

Jaroslav Bránský
Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023