cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Wolf Richard

Wolf Richard

profesor gymnázia, lidumil
* 5. března 1883
+ Třebíč

Do Boskovic přišel jako čtyřiadvacetiletý nadšenec v září 1907 a jako filolog učil na českém státním gymnáziu 33 let, až do roku 1940. Brzy po svém nástupu na gymnázium získává oblibu všech občanů, mladých i dospělých. Hlavně ti nejmladší byli nejraději v jeho přítomnosti a doprovázeli jej ze školy k jeho bytu, zařízenému až sparťansky chudě. Adolf Vodáček na něho velmi živě vzpomínal, vždyť byli v Bílkové ulici takřka sousedy. Profesor Wolf bydlel v bytě o jednom pokoji a kuchyni u Pánků, těsně na hranicích bývalého židovského města, odděleného drátem od křesťanského. V kuchyni to nejskromnější zařízení, velký dřevěný kříž s korpusem a vedle visela velká pila. Té a potom sekyry velmi často používal, když chodíval na dřevo do lesa, které ovšem jen zpracoval, ale nechal chudým, aby je sesbírali. Chodíval vždy v nejskromnějším pracovním šatě a lepší kabát si vzal jen při významných příležitostech. Časně ráno vstával a jeho pracovní procházkou byla cesta do lesa. Okolí Boskovic, hlavně krásné lesy, znal jako málokdo. Rád měl náš starý hrad a zajímal se o jeho dávnou minulost. Oblíbil si Boskovice, jako by byly jeho rodištěm.

Byl vegetariánem, nepojedl kousek masa a přece se dožil požehnaného věku. Rád pomohl každému, kdo pomoci potřeboval. Byl filosofem. Jistě by si mohl získat doktorát z kteréhokoliv oboru filozofie nebo přírodních věd. Byl ale příliš skromný, aby toužil po titulech.

Profesor Wolf byl propagátorem theosofie. Po roce 1920 začal tisknout v knihtiskárně Františka Šaška „theosoficko-antroposofická seménka“, jak se jeho edice nazývala. A na titulní straně byl napsáno: Neprodává se - rozdává se! Nechtěl vydělat ani haléř. Sám platil vše ze svého.

Je velmi zajímavé listovat v jeho sešitech, nadepsaných „Vlastní životopis“ V jeho záhlaví je napsáno, že jej doplňuje třikrát za rok a to na začátku školního roku, na začátku kalendářního roku a na konci školního roku. Tak ku příkladu o prázdninách 1920 je uvedeno: „Cihelna u Ptáčova, Součkovi, Zahradníčkovi, cihelna Brázdova u Řípova. Cvičil v Třebíči, tři dny stonal a plakal nad žebráctvím svým“.

Životopis také obsahuje jména žáků které učil a vše, co se událo ve škole. Vedl si také cestovní notesy, kde poznamenával průběh svých cest za poznáním.

Na penzi odešel prof. Wolf do Třebíče, kde propagoval a obdivoval památky tohoto města. Tam žil v jednom domě se svým bratrem a jeho ženou - tak chudě, jako v Boskovicích. V Třebíči také ukončila smrt jeho vzácný život. Ti, kteří jej znali, ať již jako studenti nebo členové profesorského sboru na něho rádi vzpomínají.

Zpracoval Jiří Bušina podle vzpomínky Adolfa Vodáčka
Stránku připravila Eva Šmétková, srpen 2023