cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Členská základna > Plán na rok 2008

Plán akcí KPB na rok 2005

  • Instalovat pamětní desku obětem náletu z 5. května 1945
  • Zprovoznit rituální lázeň - mikve v domě U Templu 3/5
  • Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka - 4 čísla
  • Uspořádat alespoň 1 besedu - Hovory s občany na aktuální téma
  • Pravidelně pečovat o informační tabule na Naučných stezkách zdraví a Naučné stezce Židovským městem
  • Vydat knížku Jaroslava Koutného Betlém - požádat město o grant
  • Vydat knížku Oldřicha Sirovátky Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka
  • Uskutečnit setkání členů a příznivců - Boskováků v Praze
  • Pokusit se získat archivní podklady k možné znovuinstalaci tříramenné pumpy U Vážné studny
  • Získávat další nové členy KPB.
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008