cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Členská základna > Plán na rok 2008

Plán akcí KPB na rok 2007

Pro rok 2007 plánuje KPB uskutečnit následující akce:
 • 1. Odhalit pamětní desku na památku odsunu židovských spoluobčanů do koncentračních táborů 14. a 15. března 1942
 • 2. Provést veškeré přípravy pro instalaci pamětní desky Pavlu Bačovskému ke 110. výročí jeho narození (včetně financování).
 • 3. Sledovat možnost uskutečnit výstavu obrazů B. Čelikovského
 • 4. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5
 • 5. Dále jednat s majiteli domů o možnosti dokumentace dalších mikve v židovské čtvrti
 • 6. Pokračovat ve spolupráci s Gymná¬ziem Boskovice na dokumentaci o totálně nasazených ve 2. světové válce
 • 7. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka
 • 8. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na naučných stezkách zdraví a opravovat zjištěné závady
 • 9. Uskutečnit během roku alespoň dvoje Hovory s ... na aktuální témata zajímající občany (integrovaná doprava, apod.)
 • 10. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska
 • 11. Uskutečnit alespoň jeden poznávací zájezd pro členy KPB
 • 12. Uskutečnit ve spolupráci s Klubem seniorů při KZMB slavnostní vyhlášení památného svatebního dubu u hradu
 • 13. Při příležitosti výstavy o Boskovicích v Praze uspořádat setkání členů KPB a Boskováků žijících v Praze.
Tento plán činnosti byl projednán a schválen na členské schůzi Klubu přátel Boskovic dne 20. února 2007.
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008