cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Členská základna > Plán na rok 2008

Plán akcí KPB na rok 2008

Pro rok 2008 plánuje KPB uskutečnit následující akce:
 • 1. Odhalit pamětní desku Pavlu Bačovskému ke 110. výročí jeho narození
 • 2. Uskutečnit dvě členské schůze – únor, září
 • 3. Uspořádat alespoň jedny Hovory s ... na aktuální téma
 • 4. Vydat aktualizovanou brožurku Židovského města
 • 5. Pečovat o provoz mikve v domě U Templu 3/5
 • 6. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka
 • 7. Pravidelně sledovat stav informačních tabulí na naučných stezkách zdraví a opravovat zjištěné závady
 • 8. Pokračovat ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska
 • 9. Uspořádat setkání členů KPB a Boskováků žijících v Praze
 • 10. Uskutečnit poznávací zájezd – podle návrhu členů KPB
 • 11. Pokusit se o instalaci desky na DLPP
 • 12. U příležitosti 100. výročí vysazení lipové aleje Svatopluka Čecha se pokusit o instalaci desky
Tento plán činnosti byl projednán a schválen na členské schůzi Klubu přátel Boskovic dne 26. února 2008.
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008