cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Členská schůze KPB - září 2003

Členská schůze KPB – září 2003

Na den 17. září 2003 byla svolána členská schůze Klubu přátel s jedním, hlavním bodem programu - přípravou oslav 120. výročí narození Otakara Kubína.
Předsedkyně Klubu Eva Šmétková seznámila přítomné se stavem příprav oslavy 120. výročí Otakara Kubína. Poukázala na současný stav v budování pomníku na ulici kpt. Jaroše, v parčíku u Zlaté růže. V současné době byl dokončen sádrový model a dodán do Kovolitecké dílny přítele Paděry. Odlití bude provedeno v nejbližších dnech. Také příprava základu pod mramorový podstavec je hotova, takže je předpoklad, že vše bude včas připraveno.
Odbor dopravy MÚ byl požádán o uzavření ulice kpt. Jaroše od nám. Dr. Snětiny po ulici 17. listopadu. Veškeré podklady byly předloženy a je dán souhlas k uzavření na nutnou dobu oslavy.
V diskusi vystoupilo několik členů KPB.
Mgr. Kovář seznámil s dalšími akcemi oslav O. Kubína - výstava obrazů v galerii O. K., odhalení pamětní desky na Residenci v Hradní ulici, Slavnostní koncert v zámeckém skleníku. Pozval na ně přítomné.
Paní Oldřichová hovořila o tom, že byla 10 let průvodkyní ve zrušené galerii O. K. na Hradní ulici. O galerii byl zájem veřejnosti.
Dále se hovořilo o činnosti Klubu. Po této diskusi byli přítomní vyzváni k účasti na oslavách. Pak schůze ukončena.

Poděkování

Klub přátel Boskovic děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci oslav 120. výročí narození Otakara Kubína, zejména pak na vybudování malířova pomníku v parčíku u Zlaté růže na ulici kpt. Jaroše.
Jsou to:
Jihomoravský kraj; Město Boskovice; Minerva Boskovice, a.s. Boskovice; Závodní výbor odborů Minerva Boskovice; Rodina Mensdorff-Pouilly Boskovice; Petr Král, Antikvariát, Boskovice; Jaroslav Jarůšek, Barvy - laky, Boskovice; Jaroslav Koutný, Praha; František Skřipský, Stapro, Boskovice; Robert Alexa, Hotel Slavia, Boskovice; Ludmila Beranová, Boskovice; Milan Huzlík, Boskovice; Vladimír Ryšávka, Elektra, Boskovice; Karel Hrazdira, Středisko zdraví, Boskovice; MUDr. Radim Střecha, Švédsko; GB Geodézie, středisko Boskovice; Dusab, s.r.o., Boskovice; Kostík, Penzion Zlatá růže, Boskovice; František Sláma, pila, Boskovice; Helena Švecová, Boskovice; Miloslav Otava, Optika, Boskovice; Vodárenská akciová společnost Boskovice; Dr. František Krchňák; Věra Krejčí, K+M tour, Boskovice; Ivo Drápal, Fotoateliér, Boskovice; ZO KSČM Boskovice; Aleš Hauzar, restauratér, Boskovice; Vlasta Procházková, Boskovice; Jana Kučínská, Brno; Petr Lebiš, Zahradnictví, Boskovice; Jaroslava Kovaříková, Boskovice; Ing. Jaromíra Vítková, Boskovice; Miroslav Buriánek, Plynomat, Boskovice; AG Comp., s.r.o., Boskovice; Olga Oldřichová, Boskovice; Marie Kupsová, oděvy Adam, Boskovice; Vlasta Učňová, kavárna Romance, Boskovice; Naďa a Josef Janíkovi, Boskovice; Anna Kejíková, Fotoateliér, Boskovice; Dobiášková, Boskovice; Marta Mlatečková, prodejna textilu, Boskovice; Limexa, s.r.o., Boskovice; Tělocvičná jednota Sokol, Boskovice; Josef Janků, Zahradnický podnik Šmelcovna, Boskovice; Služby K.K.Š., s.r.o. Boskovice; DEAS, s.r.o. Boskovice; Dr. Karel Polesný, USA, Altamont.

Všem ještě jednou velmi srdečně děkujeme za nezištnou pomoc při realizaci podle nás dobré věci.

Vydání pohlednic

Klub přátel vydal 2 pohlednice s reprodukcemi obrazů Otakara Kubína. Budou prodávány po 10,- Kč. Rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou bude použit na financování pomníku O. K.
Je možné konstatovat, že o pohlednice je zájem. Byly dodány do prodejen knih a do trafik.
Nutno poděkovat podnikatelům, že pohlednice nám prodávali bez nároku na rabat a celou částku předali na financování sochy.

Spolupráce s Klubem přátel Pardubic

Náš Klub navázal spolupráci s Klubem přátel Pardubic, a to zejména na výměně vydávaných publikací a materiálů. Z dosud zaslaných materiálů je možné získat řadu podnětů pro naši práci. Jejich Klub usiluje o rozšíření své působnosti na celý Pardubický kraj jako Klub přátel Pardubicka. Tam vidí možnost užší spolupráce, neboť do této oblasti patři i Jevíčko, tedy náš blízký soused.

Nadace Veronica

Byli jsme velice překvapeni, když po odvysílání relace o vandalech, kteří nám ničí informační tabule na naučných stezkách se nám telefonicky ozvala ředitelka nadace VERONICA z Brna a nabídla nám možnou pomoc formou nadačního příspěvku. V zápětí na to nám zaslali potřebné podklady pro zpracování žádosti o grant. Ten jsme v termínu poslali a v minulých dnech jsme již obdrželi smlouvu na poskytnutí grantu. Jsme velice vděčni nadaci Veronica za jejich pomoc. Máme tím podstatně zlepšené možnosti s prováděním oprav.
Zde si klademe otázku. Proč někteří naši spoluobčané nám ničí to, co jsme udělali pro širokou veřejnost. A současně oceňujeme, že nám neznámí lidé nám nabídnou nezištnou pomoc v našem konání.

Členská schůze 2003 - únor
Členská schůze 2002

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008