cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Členská základna > Schůze únor 2006

Členská schůze 2006

Dne 21. února 2006 se ve videosále kina uskutečnila členská schůze. Zúčastnilo se jí 41 členů klubu.

Zprávu o činnosti klubu od poslední členské schůze, která se konala 18. října 2005 přednesla předsedkyně Eva Šmétková. Připomněla ve svém vystoupení všechny významné akce, které klub v minulém roce uskutečnil. Bylo to zejména odhalení pamětní desky obětem náletu 5. května 1945, zprovoznění rituální lázně Mikve, Ve vydavatelské činnosti vydání tří knih, zejména poslední titul od Jaroslava Koutného Boskovice, můj betlém, který je v současné době již rozebrán a uvažujeme o jeho znovuvydání ve druhé polovině roku. Zhodnotila také uspořádané Hovory s ...., kterých se zúčastnilo 85 posluchačů.

Zprávu o hospodaření pak podala Jaroslava Kovaříková. Na ni navázala zpráva revizní komise, přednesená Josefem Šafářem, ve které bylo konstatováno, že klub hospodařil podle schváleného plánu práce a hospodárně. Kladně bylo hodnoceno, že se podařilo získat grant od města Boskovice na vydání knihy Boskovice, můj betlém a příspěvek od města na vybudování pamětní desky.

Předsedkyně potom přednesla návrh plánu akcí na rok 2006.

Po krátké přestávce pak následovala diskuse, ve které vystoupilo 9 členů. Část diskusních příspěvků se týkala situace ve městě zejména čistoty u Coopu a u Alberta, požadavku na doplnění lavečky na zastávku autobusů na Komenského ulici a pod.

Výboru klubu bylo doporučeno pokračovat i nadále v Hovorech s... na aktuální témata, která zajímají občany. Doporučeno zlepšit propagaci práce klubu a získávat další nové členy.

V závěru členské schůze byl schválen plán akcí na rok 2006 a jednotlivé zprávy funkcionářů. Doporučeno, připomínky které se vztahují k problémům města předat na Město Boskovice písemně.

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008