cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Členská schůze KPB - říjen 2008

Členská schůze KPB říjen 2008

Členská schůze se konala 14. října 2008. Členové KPB byli informováni o akcích, které letos Klub realizoval, následovala diskuse a návrhy členů na akce v roce 2009.

V diskusi se členové vyjadřovali k výstavbů v ŽM, rádi by i v příštím roce vyjeli na nějaký výlet, opět poukazovali na trvalý problém v Boskovicích - prostor pro klubovou činnost neziskových organizací. Z diskuse vyšly i návrhy na plán akcí v příštím roce. Kromě již uvedených připomínek, bychom ještě chtěli připravit výtvarnou soutěž pro mládež, realizovat pamětní desku na budovu Dětské léčebny pohybových poruch, připravit "Hovory s..." a podílet se na realizaci výstavy Otakara Kubína. Všechny tyto návrhy zahrneme do plánu práce na rok 2009, který by měl být schválen na členské schůzi v únoru 2009.

Další informace viz Vlastivědné listy č. 4, 2008.

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, prosinec 2008