cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Výroční členská schůze - únor 2008

Výroční členská schůze - únor 2008

 1. Zprávu o činnosti Klubu v roce 2007 přednesla Eva Šmétková - viz Výroční zpráva za rok 2007
 2. Zprávu o hospodaření přednesla Jaroslava Kovaříková - viz příloha
 3. Zprávu revizní komise přednesl Josef Šafář - viz příloha
 4. Návrh plánu práce na rok 2008 přednesla Eva Šmétková - viz příloha
 5. Diskuse
  • Šmétková rozvedla jednotlivé body plánu
  • Válková - text Stromořadí.. umístit na naši tabuli
  • Oldřichová - Letos je 60. výročí jejího závodu na OH v Londýně, nabízí besedu
  • Šafář - navrhuje zájezd do Pardubic
  • besedu k R 43 zaměřit na historii i současnost
  • Paděra - nabídka přednášejícího k R 43
  • Oldřichová - nepořádek ve městě, kouření mladých
  • Paděra - měnit místa kamer ve městě
  • Slámová - úklid kolem firem a obchodů by měl někdo kontrolovat, uklizeno nebývá ani před MÚ
  • Šafář - gratulace panu Bušinovi, svou báseň přečetla pí Kovaříková
  • Buchalová - ničení trávníků
  • Meluzínová - vyšlapané cestičky vyložit kameny
  • Vašek - chodníky se mají dělat až nakonec, podle toho jak si lidé vyšlapou cesty
  • Šmétková - Hovory s… o R 43 i beseda s pí Oldřichovou se uskuteční s Klubem
  • seniorů.-
  • Šmétková - další návrhy na zájezdy - Velké Opatovice, Adamov - Světelský oltář, jeskyně Výpustek, procházka po Boskovicích - socha TGM
 6. Členská schůze schválila plán práce na rok 2008
Boskovice 27. února 2008
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008