cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Zpráva za rok 2002

Akce KPB – rok 2002

 • Účast Klubu na festivalu neziskových organizací Letovice 3+1
 • Vydání 9 kusů replik starých pohlednic Boskovic a židovského města. Jsou k dostání vprodejnách v Boskovicích.
 • Zorganizovali jsme Plánovací odpoledne Obnovování židovského města, jehož cílem bylo nastartování komunikace mezi občany a radnicí, možnosti rozvoje unikátní historicko-památkové lokality.
 • Klub pokračuje ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka. Je třeba získat další spolupracovníky a hlavně dopisovatele.
 • V červnu jsme otevřeli první část Naučných stezek - prvních 6 tabulí.
 • Budování naučných stezek pokračuje. Jejich realizace je předmětem jednání každé schůze výboru Klubu. V současné době je připraveno další potřebné řezivo, zpracované na tabule. Podařilo se získat sponzory, kteří poskytnou buď finanční pomoc nebo materiál. S dalšími sponzory jednáme. Také město odsouhlasilo finanční pomoc. Zpracovává se písemný a fotografický materiál. V současné době patří za poskytnutou pomoc náš dík rodině Mensdorff-Pouilly, panu Šumberovi z Pily Šmelcovna, Jednotě, Minervě a dalším.
 • Výročí Otakara Kubína - i tomuto úkolu se věnujeme každou výborovou schůzi. Z naší iniciativy byla ustavena pracovní skupina, ve které jsou kromě nás zástupci MÚ, KZMB a Muzea Boskovicka. Pracovní skupina pracuje a má zpracován návrh akcí, které by se měly uskutečnit.
 • Klubem byla vyhlášena soutěž pro žáky a studenty škol "Malujeme s Kubínem". Tato probíhá. Získali jsme na ni grant od OSF Praha. Vyhodnocení bylo provedeno v červnu a z předaných prací bude vytvořena výstava.
 • Byla požádána Česká televize, studio Brno, aby do tématického plánu na rok 2003 zařadila zpracování medailonku O.Kubína. Zatím jsme nedostali odpověď.
 • Připravili jsme výstavu starých pohlednic Boskovic, která se uskutečnila koncem června a počátkem července v době konání festivalu Unijazz.
 • Svolali jsme dvě setkání všech neziskových organizací ve městě, abychom se s nimi poradili o vzájemné spolupráci. Toto neformální sdružení jsme nazvali VOKNO - volné sdužení neziskových organizací. V těchto setkáních bychom chtěli i nadále pokračovat.
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008