cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Členská základna > Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005

Zprávu o činnosti klubu od poslední členské schůze, která se konala 18. října 2005 přednesla předsedkyně Eva Šmétková. Připomněla ve svém vystoupení všechny významné akce, které klub v minulém roce uskutečnil. Bylo to zejména odhalení pamětní desky obětem náletu 5. května 1945, zprovoznění rituální lázně Mikve, Ve vydavatelské činnosti vydání tří knih, zejména poslední titul od Jaroslava Koutného Boskovice, můj betlém, který je v současné době již rozebrán a uvažujeme o jeho znovuvydání ve druhé polovině roku. Zhodnotila také uspořádané Hovory s ...., kterých se zúčastnilo 85 posluchačů.

Zprávu o hospodaření pak podala Jaroslava Kovaříková. Na ni navázala zpráva revizní komise, přednesená Josefem Šafářem, ve které bylo konstatováno, že klub hospodařil podle schváleného plánu práce a hospodárně. Kladně bylo hodnoceno, že se podařilo získat grant od města Boskovice na vydání knihy Boskovice, můj betlém a příspěvek od města na vybudování pamětní desky.

KPB se v roce 2005 podařilo

  • Instalovat pamětní desku obětem náletu z 5. května 1945
  • Zprovoznit rituální lázeň - mikve v domě U Templu 3/5
  • Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka - 4 čísla
  • Uspořádat besedu - Hovory s občany na aktuální téma
  • Pravidelně pečovat o informační tabule na Naučných stezkách zdraví a Naučné stezce Židovským městem
  • Vydat knížku Jaroslava Koutného Betlém - požádat město o grant
  • Vydat knížku Oldřicha Sirovátky Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka
  • Uskutečnit setkání členů a příznivců - Boskováků v Praze
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008