cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Publikační činnost > Vlastivědné listy -- KPB plán 2007

Klub přátel Boskovic připravuje na rok 2007

Památný strom

Jak jsme Vás již informovali navrhl Klub společně s Klubem důchodců při KZMB vyhlásit svatební dub před boskovickým hradem za památný strom. Podle posledních informací bude v nejbližší době ukončeno správní řízení na odboru životního prostředí MěÚ Boskovice a pak již nestojí nic v cestě oficiálnímu vyhlášení. Tuto malou slavnost plánujeme na 5. dubna 2007. Včas vás budeme obvyklým způsobem informovat.

Hovory s ...

Hovory na téma Integrovaný dopravní systém (IDS) se uskutečnily ve čtvrtek 24. listopadu 2006. Zúčastnilo se jich kolem 60 občanů Boskovic a okolí. Za zpracovatele návrhu změn v dopravě se hovorů zúčastnili zástupci společnosti Kordis, s. r. o. Brno a také zástupci města a městského úřadu.

Přítomní občané byli pracovníky Kordisu seznámeni s připravovanými změnami v organizaci dopravy z Boskovic a okolí do Brna. Poté se rozvinula bohatá diskuse. Pokládané dotazy účastníků ukázaly, že dosavadní informovanost občanů je naprosto nedostatečná a že v období od září, kdy přišly první zmínky o zavedení IDS JMK bylo v objasňování změn velmi mnoho zameškáno.

Veliká kritika k pracovníkům Kordisu byla k autobusové dopravě. Dosavadní linky do Brna budou končit v Černé Hoře, kde budou muset cestující přestoupit na linku Olešnice Brno, která byla pro svoji větší vytíženost vybrána jako páteřní. V Brně pak budou všechny autobusy končit v Králově Poli a dál po městě se bude pokračovat městskou hromadnou dopravou. Pro důchodce je IDS také nevýhodný proto, že na jednotlivé jízdy neplatí důchodcovské slevy. Po zhodnocení Hovorů s... ve výboru bylo konstatováno, že pokud bude zájem, budeme na toto téma v hovorech pokračovat.

Knížka Boskovice - můj Betlém

Jak jsme již oznámili ve třetím čísle VLB je od září v prodeji druhé vydání knížky Jaroslava Koutného Boskovice - můj Betlém. Spoluobčanům se tak naskýtá příležitost k zakoupení vhodného vánočního dárku.

Pamětní deska obětem odsunu židů

Výbor Klubu přátel připravuje na březen 2007 odhalení pamětní desky k uctění památky 458 židovských občanů našeho města, kteří byli dne 14. a 15. března 1941 odvlečeni do koncentračních táborů. Bronzová deska, jejíž návrh zhotovuje Bedřich Čelikovský, bude umístěna v místech shromažďování židovským občanů na náměstí U Vážné studny. V současné době jednáme s majiteli domu, na kterém bude deska umístěna a vyřizujeme veškerá potřebná povolení. Zajišťujeme také potřebné finanční prostředky k realizaci. O grant jsme také požádali krajský úřad v rámci jeho grantového programu.

Výroční členská schůze KPB

Tak jako každý rok, vždy v měsíci únoru 2007 se uskuteční členská schůze klubu. Tentokrát ji plánujeme na 20. února. Bude na ní zejména zhodnocena činnost klubu za letošní rok a schválen plán práce na rok 2007. Na schůzi budete pozváni obvyklým způsobem. Budeme rádi, máte-li nějaké náměty pro naši další činnost, sdělte nám to, abychom je případně mohli zařadit do zpracovávaného plánu práce. Již dnes se těšíme na Vaši účast.

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008