cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Publikační činnost > Vlastivědné listy -- Nečekaný odchod Karla Klemsy

Nečekaný odchod Karla Klemsy

* 14. 1. 1914, + 22. 4. 2007

Nikdo z nás, jeho přátel, nečekal, že 22. dubna 2007 ukončí svou životní pouť Karel Klemsa, divadelní ochotník, místopředseda okresního výboru Svazu bojovníků za svobodu, vzorný zahrádkář a hlavně dobrý přítel a kamarád.

Narodil se 14. ledna 1914 ve Valchově u Boskovic, kde vychodil i obecnou školu. Pak následovaly 4 roky měšťanské školy v Boskovicích a učitelský ústav v Příbrami, který ukončil v roce 1935. Po absolvování učitelského ústavu působil jako učitel na různých školách od obecné po měšťanskou především v Boskovicích.

Po druhé světové válce, v roce 1951 nastoupil jako profesor na Střední pedagogickou školu v Boskovicích, kde se stal později ředitelem. V této funkci působil až do roku 1974 kdy odešel do důchodu. Při tomto zaměstnání vystudoval filozofickou fakultu, kde promoval v roce 1964.

V období druhé světové války se v letech 1940 až 1945 zapojil do odbojové činnosti v boskovické skupině Za svobodu. Ihned po osvobození se s plnou vervou zapojil do veřejného a společenského života ve městě. Zvláště v poslední době se snažil co nejvíce pomáhat odbojářům při vyřizování žádostí o důchod, nebo lázeňskou péči.

Jeho celým životem jej provázela láska k divadlu. První role jej potkaly již na učitelském ústavu a jeho divadelní činnost pak pokračovala v Boskovicích. Nejenom hrál, ale i režíroval, v prvopočátcích zejména v sokolském divadle. Po založení Městského ochotnického divadla, do kterého se po roce 1945 sloučily všechny divadelní spolky v Boskovicích, byl jedním z jeho vůdčích osobností. Opravdu si zasloužil, že jej občanské sdružení Ochotnické divadlo v Boskovicích jmenovalo čestným členem. S divadlem se rozloučil, jak sám napsal, krásnou postavou starého vodníka Ivada v Jiráskově Lucerně. „Tak jako on touží po klidu a samotě i já po letech rád vzpomínám na krásné chvíle prožité mezi přáteli - divadelními ochotníky“.

Vzpomeňte spolu s námi na tohoto vzácného člověka, který celý svůj život zasvětil mládeži a práci pro společnost.

Jiří Bušina

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008